E-računi – gre za varčevalni ukrep ali sodobnost poslovanja?

V zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru je v ponedeljek 22.9.14 potekal seminar e-računi. Seminarju so prisostvovali tako člani OOZ Koper, Izola in Piran, kakor tudi zunanji udeleženci.