Informacije za prevoznike

 

·         Izdaja izkaznic o vozniških kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni tahograf

Kot veste se je s 1. 9. 2015 začel uporabljati novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je botroval k temu, da so se “zavlekli” postopki izdaje izkaznic o vozniških kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni tahograf. Na pobudo OZS je pristojno ministrstvo za promet Upravnim enotam poslalo dopis v zvezi z izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah (izkaznica na kateri je vpisana veljavnost kode “95”). Iz obvestila sledi, da UE sprejmejo vloge za izdajo izkaznic o vozniških kvalifikacijah za tujce iz tretjih držav  in izkaznice pošljejo v izdelavo TAKOJ, ko od Zavoda RS za zaposlovanje dobijo SOGLASJE za delo, če seveda ne obstajajo drugi zadržki za izdajo enotnega dovoljenja. Pridobitev potrdila, ki ga izda UE, ko za določeno osebo pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje, na katerem je razviden datum veljavnosti dovoljenja za delo, prav tako zadostuje za postopek pridobitve kartice voznika za digitalni tahograf.

 

   

 

·         Rusija – cestnina za tovorna vozila (nad 12 t NDM)

Rusija bo s 15. novembrom uvedla cestnino za tovorna vozila nad 12 t NDM. Odprti so uporabniški centri po regijah in glavnih mejnih prehodih. Registracijo in več informacij lahko najdete na spletni strani http://platon.ru/en/about/ Šest preprostih korakov za vpis oz. registracijo na spletni strani: http://platon.ru/en/about/simple-steps/ Za vse, ki opravijo le redke prevoze v Rusijo, lahko koristijo možnost nakupa “relacijske karte” (podobno, kot je uvedla Madžarska). Pri uporabi relacijske karte bodite pazljivi, kajti odstopanja od začrtane poti ne bodo možne. Za tujce je na voljo informativno – klicni center (angleško – ruski): +7/495/540-02-02. Cestnina znaša 3,73 RUB (cca 0,05 EUR) Kršitve in višine glob na spletni strani: http://platon.ru/en/about/fines/