Avtoserviserji izvolili novo vodstvo

Člani sekcije avtoserviserjev so na zboru članov dne 28. oktobra 2015, skladno z določili Poslovnika o delu sekcije avtoserviserjev, izvolili predsednika in podpredsednika Sekcije Avtoserviserjev OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019. Z javno izvedenimi volitvami so za predsednika sekcije izvolili Vladimirja Pongraca, ki je sekcijo zadnji dve leti vodil kot namestnik predsednika.

Poslovnik o delu sekcije avtoserviserjev določa, da predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik. Na to funkcijo so člani, prav tako z javnim glasovanjem, soglasno izvolili podpredsednika Vasjo Vadnova iz podjetja Axle d.o.o.

Prisotni so si zadali, da se bodo v prihodnje skušali bolje povezati, predvsem z namenom, da se aktivnosti določene v programu dela, tudi  izpeljejo. Kolikor bi bili člani bolj enotni, bi bili uspešnejši tudi pri uresničevanju skupnih interesov. Prisotni na zboru so nakazali nekaj izhodišč za pripravo programa dela za leto 2016, katerega bodo sprejeli na naslednjem zboru članov v mesecu decembru. Vse člane sekcije vabimo, da s konkretnimi predlogi prispevate h kreiranju programa dela.

Vabilo za zbor boste člani prejeli z redno pošto.