Na naročilnicah je obvezna matična številka

Dne, 8. avgusta 2015 so začele veljati spremembe Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1I (Ur.l. RS št. 55/2015).

Ena izmed sprememb določa, da na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), mora od 8.avgusta 2015 dalje biti namesto številke registrskega vpisa obvezno zapisana matična številka družbe. Tako mora biti na navedenih dopisih obvezno zapisana: celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Zapis številke registrskega vpisa  družbe na teh dopisih tako po novem ni več obvezen, je pa namesto njega obvezna matična številka družbe. Če dopisi družbe nimajo teh podatkov, je to prekršek, za katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za družbo kot tudi odgovorno osebo.

Ureditev glede tega vprašanja pri samostojnih podjetnikih ostaja nespremenjena, in sicer: Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.

Vir: oZS