SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije 2023-2025

Projekt JR podporno okolje 2023-2025

V Obalno-kraški regiji  je v točki SPOT Svetovanje združenih pet organizacij z dolgoletno tradicijo izvajanja podpore podjetništvu. Konzorcij pod vodstvom Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana sestavljajo še Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Primorska gospodarska zbornica, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. ter Inkubator Sežana d.o.o.

Namen SPOT svetovanje je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Obalno-kraške regije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Projekt “SPOT svetovanje in mentoriranje Obalno-kraška” se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023-2025.  

Točka SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije nudi:

  • strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja in usposabljanj potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
  • pomoč pri izvajanju e-postopkov preko eSPOT  portala,
  • izvajanje brezplačnih delavnic in usposabljanj z namenom krepitve znanja, veščin in dodatnih kompetenc MSP in potencialnih podjetnikov,
  • pomoč in povezovanje regionalnega okolja
  • izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Konzorcijski partnerji

Območna obrtno-podjetniška  zbornica Sežana – Petra Weber
Kraška ulica 6, 6210 Sežana
T: +386 5 62 02 851
E: petra.weber@ozs.si

Primorska gospodarska zbornica – Mirjana Župan
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper
T: +386 5 66 25 834
E: mirjana.zupan@pgz-slo.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper – Andreja Kozlovič
Staničev trg 1, 6000 Koper
T: +386 41 725 125
E: andreja.kozlovic@ozs.si

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. – Tadej Gorup
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
T: +386 51 424 532
E: tadej.gorup@ora.si

Inkubator Sežana d.o.o. – Urška Mikuž, Jožica Sofia Andrini
Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 5 73 13 500
E: info@inkubator.si

SPOT novice

Predstavitev evropske kohezijske politike  https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport  ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Back to Top