Predsednika sekcije bodo izvolili na naslednjem zboru

Člani sekcije za promet so se na zboru članov zbrali 30. oktobra 2015. Prvenstveno je bil sestanek namenjen izvolitvi predsednika in podpredsednika. Med prisotnimi se za to funkcijo ni odločil nihče. Člani tudi nikogar od prisotnih niso predlagali, zato so se dogovorili, da se bodo o kandidatu ali kandidatih  še pogovorili s člani »na terenu« in predsednika izvolili na naslednjem zboru članov, ki bo 5. decembra 2015 ob 18.00 uri v restavraciji Emonec v Šalari. Za podpredsednika sekcije so člani z javnim glasovanjem izvolili Draga Vilerja.