Registracija živilskih obratov

Pred začetkom obratovanja mora vsak nosilec živilske dejavnosti registrirati svoj živilski obrat. Postopek registracije obratov na področju živil rastlinskega in živalskega izvora podrobneje opredeljuje nov  Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014),  kjer je navedeno, da se Vloga vloži elektronsko na spletni strani uprave najpozneje 24 ur pred začetkom obratovanja, kar bo možno od 1.1.2016.

Do 31.12.2015 je v skladu s prehodnimi določbami možno oddati le pisno vlogo na pristojnem območnem uradu uprave na naslov: območni urad UVHVVR Koper Trg Brolo 4, 6000 Koper.

Nosilec živilske dejavnosti mora vlogo vložiti najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja. Vlogo za registracijo obrata in spremembo podatkov dobite na sedežu OOZ Koper. Na željo vam jo lahko tu pošljemo.

Priporočamo, da vlogo pošljete priporočeno s povratnico. Prav tako je potrebno sporočiti vsako pomembno spremembo dejavnosti (doregistracija, …) ali zaprtje obstoječega obrata.

 

Vir:   OZS