Otroška predstava in prihod Dedka Mraza

Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev na prireditev Dedka Mraza

Za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih bomo v mesecu decembru organizirali otroško predstavo in prihod Dedka Mraza. Prireditev bo potekala v zeleni dvorani Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 v Kopru. Vabilo bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po pošti.

Člane zbornice in pri vas zaposlene, ki imate otroke rojene po 1. januarju 2009 (starost do 7 let) vabimo, da nam najkasneje do 30. oktobra 2015 pošljete izpolnjeno prijavnico s podatki otroka, katerega želite prijaviti za prireditev Dedek Mraz.

Prijavnico dobite na zbornici.
Za informacije pokličite Andrejo Kozlovič, telefon 05/613-90-13 ali 041/725-125.

 Stroške prireditve krije zbornica.
Člani zbornice in pri vas zaposleni krijete stroške darila otroku v znesku 15,00 EUR + DDV.

OPOZORILO: Prijavnico morate oddati tudi tisti, ki ste otroke prijavili že v prejšnjih letih. Otrok za katere ne bomo prejeli izpolnjenega obrazca, ne bomo mogli upoštevati.