Zaračunavanje nadomestila IPF v času posebnih ukrepov – Koronavirus COVID-19

Zaračunavanje nadomestil v času posebnih ukrepov – Koronavirus COVID-19

Kolektivna organizacija IPF, k.o., ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju RS kolektivno upravlja sorodne pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, obvešča, da bo za čas izvajanja državnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19, vsem uporabnikom varovanih del iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižala višino nadomestil.

17. MAREC 2020
VIR: Maja Rigač, OZS