Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev – POSODOBITVE

[POSODOBLJENO] Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

18.3. 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Splošno obvestilo

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/2020, v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako odlok tudi ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.

V skladu z odlokom so dovoljene le v 2. členu odloka navedene izjeme. To so:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Tako odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.


Pogosta vprašanja [POSODOBLJENO 18. 3. ob 16.00]

Objaviti skušamo čim večji obseg vprašanj, ki nam jih pošiljate, trenutno zbrana so tista, ki so najpogostejša in se navezujejo na podobne teme.

Za lažje iskanje odgovorov predlagamo, da uporabite “Iskalnik” s kombinacijo tipk CTRL+ F in potem vpišete ključno besedo. 

ZA PODJETJA

Ali so prepovedane vse storitve ali samo te, ki so primeroma navedene v Odloku?

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v prvem odstavku drugega člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Iz prepovedi pa je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Če pravilno razumemo se začasno prepove vse, razen navedenih izjem. Kaj se uvršča med prepovedano, pa je navedeno samo kot primer. Torej se prepove tudi poslovanje npr. zlatarn, optikov, trgovin z oblekami …

Skladno z Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Ali je pri prodaji na daljavo mogoč osebni prevzem oziroma ali je dovoljen način poslovanja “take away”, “to go” in “drive in”?

V skladu z namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

Iz sprejetega Odloka  ni jasno ali lahko gostinci kuhajo hrano za domov, za podjetja, za domove za ostarele in dostavljajo hrano.

Da, v skladu z odlokom se lahko pripravi hrana in dostavi na predvideno lokacijo. Pri tem je potrebno dosledno upoštevanje navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucij. Take away, to-go in drive-in za potrošnike niso dovoljeni. Odlok pa ne posega v poslovno razmerje med podjetji.

Ali lahko prodajam hrano in sladoled v kiosku?

Ne. V skladu z odlokom so izjeme od prepovedi le trafike in kioski za prodajo dnevnega časopisa in revij.

Imam cvetličarno, kjer prodajam tudi sadike za zelenjavo. Ali je moja prodajalna vključena?

V odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene prodajalne, ki imajo program vrt in kmetijstvo v prodajalni, zato vaša dejavnost ni dovoljena. Dovoljena pa je prodaja in dostava aranžmajev na pokopališče v primeru pokopa pokojnika, pri čemer je treba zagotoviti, da ne prihaja do neposrednega stika s potrošniki. Poleg tega pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Kako je s kmetijskimi zadrugami?

Kmetijske zadruge predstavljajo izjemo in lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V drugem členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.

Bencinski servis ima bar, ki je od bencinskega servisa ločen z vrati. Ali bar lahko ostane odprt?

Bar ne predstavlja izjeme v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev v baru ni več dovoljeno izvajati. Bencinski servis pa je v skladu z odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.

Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene tudi  storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Masažne storitve in fizioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.

Smo dostavna služba, ki dostavlja blago, ki je naročeno preko spleta. Ali s svojo dejavnostjo lahko nadaljujemo?

Da. Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še naprej.

 1. marca je potrebno zamenjati zimske gume na avtomobilih. Ali bodo vulkanizerji še odprti?

Ne. Opravljanje vulkanizerskih storitev ne predstavlja izjeme od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

Ali so avtopralnice lahko odprte?

Ne, odlok ne določa izjeme za avtopralnice.

Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov. Ali lahko dimnikarji opravljajo redne in periodične dimnikarske storitve?

Rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa ni dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi. Izključno se, kot določa izjema 2. člena Odloka lahko izvajajo izredne storitve, kot na primer storitve v primeru dimniškega požara, uhajanja ogljikovega monoksida ali zamašitve peči ali dimnika. S temi dimnikarskimi storitvami se v tej izredni situaciji preprečuje neposredno ogrožanje javne varnosti in zdravja. Pri tem pa je treba paziti na čim manjše stike in ustrezno zaščito opremo ter prezračenost prostorov, kjer se storitve izvajajo.

Imam turistično kmetijo, kjer poleg prenočišč ponujam in prodajam svoje pridelke. Ali lahko nadaljujem s svojo dejavnostjo?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji lahko še naprej ponujate in prodajate svoje pridelke na kmetiji, ponujanje nastanitev pa je začasno prepovedano. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Izvajam servis in popravilo vozil. Ali imam lahko odprto delavnico?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, je dovoljeno v avtomehaničnih delavnicah in servisih izvajati le nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bilo ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prodajalne z rezervnimi deli pri avtomobilskih delavnicah.

V skladu z odlokom prodajalne z rezervnimi avtomobilskimi deli niso izvzete iz prepovedi, razen za izvedbo nujnih storitev v skladu z odlokom.  Odlok pa ne posega v razmerje oziroma prodajo med podjetji.

Ali lahko izvajamo servis električnih koles?

Dovoljeno je izvajati le nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bilo ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prosim za tolmačenje, kaj od naše zdraviliške dejavnost spada pod »nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«?

V skladu z odlokom zdraviliške dejavnosti niso izvzete iz prepovedi.

Ali lahko prodajalne, ki so sicer opredeljene kot tehnične trgovine, imajo pa posebno dovoljenje, da prodajajo tudi določena živila (na primer ob blagajni prodajajo vodo, čokolade, žvečilne gumije in podobno), še naprej prodajajo ta živila, ali se morajo omejiti samo na program vrt in kmetijstvo?

V prodajalnah s programom vrt in kmetijstvo se lahko poleg programa vrt in kmetijstvo prodajajo tudi določena živila ob blagajnah.

Ali lahko tehnične trgovine izvedejo montažo izdelkov, ki služijo osnovnim potrebam potrošnikov (kot na primer: montaža wc školjke, umivalnika, tuš kabine in podobno) na domu potrošnika?

Odlok ne določa izjeme za montažne storitve, razen če gre za zagotavljanje izvajanja nujnih storitev in je možno zagotoviti, da ni stikov.

Kam se lahko trgovci obrnejo za smernice za zaščito svojih zaposlenih?

Trgovcem predlagamo, da se za smernice za zaščito svojih zaposlenih obrnejo na Ministrstvo za zdravje.

Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z odlokom?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Servis za popravilo traktorjev se lahko opravlja.

Ali je dovoljen pokop umrlih oseb?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svetujemo pogrebe v družinskem krogu.

Ali je dovoljena prodaja blaga in storitev podjetjem?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v poslovanje med podjetji.

Ali so drogerije lahko odprte?

Drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato ne smejo neposredno ponujati blaga potrošnikom. Lahko pa tudi drogerije ponujajo prodajo na daljavo.

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

Imam čistilni servis. Ali lahko opravljam dejavnost? Ali lahko pralnice, čistilnice še naprej ponujajo svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med izjeme v 2. členu ne določa za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati. To pa ne velja za storitve čistilnega servisa, ki ga izvajate za podjetja.

Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.

Katere storitve lahko izvajam kot upravnik?

Odlok dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kam sodijo tudi storitve upravljanja.

Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve delovnih razmerij.

Kaj konkretno šteje za prodajo na daljavo? Gre za naročila izven SLO, kot je po (davčni) zakonodaji, ali to pomeni, da si na primer lahko naročim na dom pico, frizerja…?

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. Za prodajo na daljavo se tako šteje tudi naročilo hrane prek spleta. Naročilo frizerja na dom ni skladno z namenom Odloka, s katerim se želi preprečevati osebni stik med ponudnikom in potrošnikom.

V našem podjetju se ukvarjamo z gostinstvom. Imamo majhen lokal/okrepčevalnico. Zaradi Odloka smo morali prekiniti z obratovanjem.  V okolici je sicer nekaj lokalov, ki so registrirani sicer kot pekarna ali trgovina (ponudbo imajo identično naši), vendar le-ti obratujejo normalno. Ali je takšno ravnanje dovoljeno?

Vlada RS je Odlok sprejela z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in s tem zajezi epidemija COVID-19 in zato je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Kot izjemo od splošne prepovedi je Vlada RS med drugim sicer navedla tudi prodajalne z živili. Ker pa gre v danem primeru za izjemo od splošnega pravila prepovedi ponujanja in prodaje neposredno potrošnikom, je takšno izjemo treba razlagati ozko in se tako nanaša zgolj na prodajalne z živili, zato podjetij, ki dejansko opravljajo gostinske storitve (lokali, restavracije, okrepčevalnice, ponudniki hitre hrane) ni možno uvrstiti med izjemo, ne glede na njihovo morebitno drugačno klasifikacijo.

Kaj je kmetijska trgovina? Beležimo vprašanja s strani trgovcev, ki prodajajo krmo za živali, rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo in rezervne dele ….

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ureja ponudbo in prodajo potrošnikom in ne ponudbe ter prodaje podjetjem.

Kot kmetijske trgovine so mišljene trgovine, ki prodajajo živila, in program vrt in kmetijstvo v prodajalni (t.i. kmetijske zadruge). Te so lahko odprte.

Ali je dovoljeno striženje živali in prodaja živalske hrane?

Ne, v skladu z odlokom storitve striženja živali in prodaja živalske hrane niso izvzete iz prepovedi.

Trgovina s tehničnim blagom (gradbeni proizvodi, vrtni program)

Prodaja tehničnega blaga v skladu z odlokom ni izjema od začasne prepovedi in ga v trgovinah s tehničnim blagom ni dopustno prodajati neposredno potrošnikom. Še vedno pa je dovoljena spletna prodaja in dostava na dom.

V skladu z Odlokom je program vrt in kmetijstvo izjema od začasne prepovedi in se lahko prodaja.

Ali bi morala biti tehnična trgovina odprta/zaprta, če poleg tehničnega blaga ponuja še izdelke za dom, vrt, prosti čas?

V skladu z odlokom je izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom samo program vrt in kmetijstvo. V prodajalni lahko tako prodajate izdelke iz programa vrt in kmetijstvo.

Ali lahko v primeru, da zapremo trgovino za potrošnike, ali lahko zaposleni v tem času npr. polnijo police?

Lahko. Odlok začasno prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom in ne posega v razmerja delavcem in delodajalcem.

Ali lahko v tem primeru vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

V skladu z namenom Odloka, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni prepovedi.

Ukvarjamo se s prodajo hrane in prehranskih dodatkov (vitamini, beljakovinski dodatki k prehrani in hrana). Zanima nas ali so naše trgovine lahko odprte?

V skladu z odlokom so izjema od prepovedi le prodajalne z živili in kmetijske prodajalne, kar pomeni da prodajalne s prehranskimi dodatki niso vključene med izjeme od prepovedi.

Ali so fotokopirnice vključene v prepoved?

Da, fotokopirnice so vključene v prepoved, saj niso izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Ali velja prepoved tudi za avtomatske samopostrežne pralnice perila?

Da, tudi avtomatske samopostrežne pralnice perila niso izjema od prepovedi.

Kam sodijo specializirane prodajalne za male živali – ali so zaprte ali so lahko odprte? (Veterinarske klinike imajo običajno v svojem sklopu tudi prodajalno za male živali)?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne smejo biti odprte. Odlok pa vseeno tudi v teh primerih dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo in dostava na dom.

Ali je dovoljeno obratovanje menze v tovarnah? 

Odlok dopušča dopušča delodajalcem, da še naprej zagotavljajo prehrano za svoje delavce, vendar morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ.

Hostli in hoteli? Naj odslovijo obstoječe goste? Naj sprejemajo nove?

V skladu z odlokom je hotelom in hostlom ni dovoljeno sprejemati novih gostov. Obstoječih gostov verjetno ne morete odsloviti. Pri teh morate upoštevati vsa priporočila NIJZ.

Ali je razvoz hrane dovoljen?

Odlok dopušča razvoz hrane potrošnikom, ki so jo potrošniki naročili na daljavo.

Imamo trgovino z gradbenimi materiali – glede na odlok razumemo, da jo moramo zapreti za potrošnike. Ali lahko imamo v trgovini dežurstvo v smislu, da z gradbenim materialom oskrbujemo gradbišča in tako prodajamo blago pravnim osebam, prodaja se dogaja na daljavo in sicer blago po potrjeni predhodni naročilnici naložimo na tovornjak in ga odpeljemo na gradbišče. Fizičnega stika  s strankami v tem primeru ni. Imamo pa v trgovini oddelek vrt in kmetijstvo – če to prav razumemo – potem imamo lahko trgovino eventuelno tudi odprto za potrošnike.

Odlok začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom. Odlok pa ne ureja razmerja med podjetji, zato lahko trgovina z gradbenim materialom prodaja izključno podjetjem.

Izjema od prepovedi je program vrt in kmetijstvo, ki se lahko prodaja. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prodajalno za fizične osebe sem zaprl. Tudi proizvodnja se z jutrišnjim dnem zaustavi. Zanima me, kako je s prodajo strankam in obrtnikom? Ali lahko prodajam? Naročila že sedaj potekajo telefonsko. Edini stik je prevoznik oz. pošta. Je to dovoljeno?

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga neposredno potrošnikom, vendar dopušča prodajo na daljavo z dostavo potrošnikom na dom. Ne ureja pa razmerij med podjetji, zatorej lahko prodajate svoje izdelke obrtnikom. Pri tem pa vam svetujemo, da upoštevate vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Naša dejavnost je najem avtomobilov, kar bi lahko pripomoglo vsem tistim, ki zaradi zaprtja javnih prevozov potrebujejo avto. Ali jim ga lahko ponudimo? Gre za oddajo avtomobila na daljavo ( spletno rezervacijo avta), brez osebnega stika, ta se zgodi sicer samo ob izdaji avtomobila z eno osebo (dokumente avtomobila in ključe). Avtomobili so sproti dezinficirani. V bistvu manj nevarno kot taksi prevozi. Prevzem avtomobilov bi uredili s posamičnim vstopanjem v poslovalnico, kjer bo tudi z naše strani samo en referent.

Omenjena dejavnost ne spada med izjeme od začasne prepovedi, kar pomeni, da je ni dovoljeno opravljati.

Trgovina z gradbenim materialom.

Odlok začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom, ne omejuje pa poslovanja med podjetji. Dobava drugim podjetjem je dovoljena.

Nakupovalni centri

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z določenimi izjemami. Med te izjeme spadajo prodajalne z živili, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki in so zato lahko odprte v nakupovalnih centrih. Medtem ko morajo biti druge prodajalne zaprte. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Veleprodajne trgovine (na debelo)

Odlok ne ureja razmerja med podjetji, zato veleprodajne trgovine še naprej lahko prodajajo podjetjem.

Ali so lahko odprte trgovine z varnostno in zaščitno opremo?

Trgovine z varnostno in zaščitno so lahko odprte le v primerih, ko gre za zdravstveno zaščitno opremo, za delovno opremo pa zgolj, če gre za prodajo podjetjem, ne pa potrošnikom.

Ali so lahko odprte trgovine z mešanim blagom?

V skladu z odlokom so lahko odprte prodajalne, ki pretežno prodajajo živila.

Pošte prodajajo raznovrstno blago. Ali lahko izvajajo le poštne storitve, ali lahko tudi prodajajo blago (torbice, sveče, …).

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med izjemami so navedene tudi pošte, ki lahko poslujejo s potrošniki. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med drugim se izjema nanaša na pošte, kamor spadajo tudi majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve. V kolikor se “majhna trgovina” glede na blago, ki ga ponuja uvršča med izjeme po 2. členu Odloka (npr. prodajlna z živili),  lahko prodajaja tudi to blago, v nasprotnem primeru pa lahko opravlja samo poštne storitve.

Gradbišča, delavci na gradbiščih.

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Nega diabetičnih stopal

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Ker odlok ne dopušča izjem za kozmetične salone, kozmetični saloni ne morejo izvajati kozmetičnih storitev.

Obrtne delavnice: mizarji, steklarji, …

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato delavci lahko opravljajo svoje delo v delavnici, pri tem pa je treba upoštevati, da ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. Zaprt morajo imeti trgovinski del, če ga imajo.

Montažerji. Ali lahko opravljajo svojo dejavnost?

Odlok ne določa izjema za montažne storitve, zato montaža, ki se izvaja ni dopustna, razen če gre za zagotavljanje nujnih opravil oziroma, če je mogoče zagotoviti, da ni stikov. V primeru izvajanja montaže za podjetja se dejavnost, kljub odloku, lahko nadaljuje.

Smo upravniki stavb in pojavlja se nam vprašanje, ali lahko čistilni servisi opravljajo storitve čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah?

V zvezi s čiščenjem skupnih prostorov v večstanovanjski stavbah menimo, da je čiščenje nujno potrebno za zagotavljanje zdravja ljudi in zato je po našem mnenju dopustno izvajanje storitev skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. Tudi tu morajo podjetja, ter osebe, ki čiščenje izvajajo upoštevajo vsa  navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V kolikor gre za čiščenje za podjetja, se odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

Ali lahko slaščičarka, ki peče torte in jih stranke prevzamejo pri njej, še vedno opravlja to storitev?

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je z Odlokom prepovedano, razen izjem določenih v 2. členu, kar pomeni, da je tudi prodaja slaščic na domu prepovedana. Skladno z 2. členom Odloka pa so dovoljene storitve dostavnih služb, kar pomeni, da je dovoljena dostava na dom potrošnika.

Ali lahko obratujejo tovarne, ki niso življenjskega pomena. 

Da, tovarne lahko nemoteno delajo, vendar mora delodajalec poskrbeti za ustrezno zaščito delavcev.

Ali mora fotografski atelje, ki izdeluje fotografije tudi za dokumente, tudi ustaviti svoje poslovanje

Da, fotografske storitve ne sodijo med izjeme, ki jih določa 2. člen Odloka, zato je njihovo ponujanje in prodaja prepovedana.

Prodajalne z medicinskimi pripomočki – npr. slušni aparati, so lahko odprte?

V skladu z odlokom so iz prepovedi izvzete prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  kar pomeni, da so v omenjenih prodajalnah izvzeti izdelki, ki so klasificirani kot medicinski ali ortopedski pripomoček.

Prodajalne z delno prodajo živil in pretežno prodajo kozmetičnih izdelkov

Odlok kot izjemo od prepovedi določa prodajalne z živili. S tem so mišljene, prodajalne, kjer se pretežno prodajajo živila in ne kozmetični ali drugi izdelki.

Finančni zakup oziroma leasing (nebančni)

Ne, nebančni dajalci kreditov ne smejo izvajati svojih storitev. Deluje lahko samo, kar je v sklopu bank.

Ali lahko privatne namestitve, kjer ni osebnega kontakta ponujajo svoje storitve? 

Namestitve novih gostov ne smejo sprejemati.

Ali so vinoteke lahko odprte?

Ne.

Odkup lesa in starega papirja potrebnega za proizvodnjo.

V skladu z odlokom prodaja/odkup v razmerju do končnih potrošnikov ni dovoljena. Odlok pa ne omejuje prodaje/odkupa med podjetji.

Serviserji na terenu (konkreten primer podjetje, ki servisira viličarje in transportne trakove tudi velikim trgovcem, da lahko sploh poslujejo).

V skladu z odlokom se prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev potrošnikom, razen če gre za nujne dejavnosti za varstvo zdravja, ne  prepoveduje pa se ponujanje in prodaja blaga in storitev podjetjem.

Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami.

V zvezi z delom na obstoječem gradbišču, kjer je investitor podjetje pojasnjujemo, da Odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V kolikor je investitor potrošnik, lahko izvajalec na obstoječem gradbišču nadaljuje z dokončanjem del, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci.

Ali lahko vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

Spletna prodaja je dovoljena. Zaradi možnih stikov ob osebnem prevzemu in morebitnem nastanku vrste ob osebnem prevzemu, predlagamo, da se blago dostavlja po pošti ali preko dostavnih služb.

Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni prepovedi.

Ali podjetja, ki izvajajo usposabljanja kandidatov za voznike, lahko nadaljujejo s svojo dejavnostjo?

Vlada RS je z Odlokom začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Ali to pomeni, da od polnoči velja, da tudi ni mogoče izvesti teniški trening na prostem?

Da, v skladu z odlokom je prepovedano vsakršno ponujanje in prodajanje blaga in storitev razen določenih izjem. Žal športno rekreacijske storitve niso navedene kot izjema.

Ali je treba začasno zaprtje lokala/trgovine prijaviti na UE?

Odlok tega ne ureja. Predlagamo vam, da se obrnete na pristojno Upravno enoto.

Kdo predpiše sankcije kršitelju, ki ne spoštuje teh začasnih odredb, na primer o zaprtju lokalov? 

Nadzor nad spoštovanjem začasne prepovedi iz Odloka opravljajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena inšpekcija, ki so na podlagi 46. člena Zakona o nalezljivih boleznih pristojni za nadzor nad Spremljanje izvajanja splošnih in posebnih ukrepov.

ZA POTROŠNIKE

Pokvaril se mi je avtomobil in ga nujno potrebujem za prevoz do službe. Ali bodo avtomehaniki lahko odprti?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, lahko avtomehanične delavnice opravljajo nujna popravila, ki zagotavljajo varnost v prometu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

V kratkem mi poteče registracija. Ali bom lahko opravil tehnični pregled vozila in vozilo tudi registriral?

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji je do 16. aprila 2020 prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi navedene prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve navedenega odloka do 16. aprila 2020, podaljšana do 16. maja 2020.

Zobozdravstvene storitve opravljam pri zasebnem zobozdravniku, ki pravi, da ne sme vsaj 14 dni opravljati nobenih zobozdravstvenih storitev. Zob je v fazi zdravljenja.

Sporočamo vam, da se do nadaljnjega zobozdravstvene storitve ne izvajajo v zobozdravstvenih ambulantah, razen na sedmih nujnih točkah po Sloveniji (ZD Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto, Koper). Svetujemo vas, da se za podrobnejše informacije obrnete na svojega izbranega zobozdravnika.

Ali lahko pokličem vodovodarja v primeru, da mi v kopalnici poči cev in imam poplavo.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene.

Doma nimam televizije, vendar bi želel biti obveščen o aktualnih novicah in navodilih. A bom lahko kupil dnevni časopis?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za trafike in kioske, tako da boste imeli možnost kupiti tudi dnevni časopis.

Imam hrčka in psa, hrano za živali pa kupujem v prodajalni za male živali. A bodo te prodajalne še odprte?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne bodo odprte. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Pokvaril se mi je hladilnik. Kje lahko kupim nov hladilnik?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Glede na navedeno lahko potrošnik kupi nov hladilnik v spletni trgovini. Dostavo hladilnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.

Moj hišni ljubljenček je zbolel. Ali veterinarji izvajajo storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje. Odlok torej dopušča izvajanje veterinarskih storitev.

Delodajalec mi omogoča delo od doma, vendar sem brez tiskalnika, ki ga nujno potrebujem. Kje ga lahko kupim?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot uo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Glede na navedeno lahko tiskalnik kupite v spletni trgovini. Dostavo tiskalnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.

Z obrtnikom sem dogovorjen, da mi v kopalnici položi ploščice. Ali lahko opravi svojo dejavnost? Kaj naj storim, če me potem ne bo več vzel v vrsto?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa izjeme, med katere ne sodijo storitve polaganja ploščic v kopalnici, zato je opravljanje teh storitev prepovedano. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) določa tudi nadzor in kazni za neupoštevanje izdanega odloka.

Kaj pa če gre za nadaljevanje začete obnove edine kopalnice/kuhinje/inštalacij v stanovanju, v katerem živimo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa izjeme, med katere ne sodijo storitve obnove, zato je opravljanje teh storitev prepovedano. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) določa tudi nadzor in kazni za neupoštevanje izdanega odloka.

Ali je dovoljeno izvajanje raznih oblik psihološke pomoči?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje, kar vključuje tudi izvajanje psihološke pomoči. Psihološka pomoč je namreč nujno potrebna za zdravje posameznikov. Predlagamo pa, da se pri izvajanju pomoči uporabi telekomunikacijska sredstva, saj je namen odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, kar pa lahko dosežemo le z omejevanjem stikov.

Med vožnjo se mi je pokvaril avtomobil. Ali se storitve avtovleke izvajajo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje storitev avtovleke in druge pomoči na cesti.

ZA TURISTIČNE AGENCIJE

V zadnjih dveh tednih se vrstijo odpovedi rezervacij. Smo na točki, kjer je odpuščanje neizogibno. Kakšne vrste pomoči so možne in kaj je potrebno storiti?

Na nacionalni ravni smo že pripravili nekaj ukrepov. Ukrepi so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Ukrepi veljajo tudi za mikro podjetja.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletni strani gov.si in sicer po posameznih področjih.

Sem lastnik turistične agencije.  Kje in kam prijavim delavce ki bodo na čakanju? Kakšno pomoč lahko pričakujemo s strani države? Kaj to pomeni to za delavca/invalida, ki je zaposlen za 4 ure, preostale 4 ure pa ima urejeno preko invalidske pokojnine?


Vprašanje sodi v pristojnost Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Informacije, ki vam lahko odgovorijo na vaše vprašanje so objavljene na spletnih naslovih.

Na nacionalni ravni je tudi že pripravljenih nekaj ukrepov, ki so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Ukrepi se nanašajo tudi na podjetja s področja turizma.

 

ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE

Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo sledljivost?

Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?

Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.

Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?

Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odredbo o prepovedi zbiranja več kot 100 oseb so se zaprli clubi, diskoteke. Kakšne so možnosti, da se izgube, stroški in plače delavcev subvencionirajo s strani države?

V naslednjih dneh bodo sprejeti interventni ukrepi, ki jih bo mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju. Ukrepi bodo zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Javnost bomo o izvajanju ažurno obveščali preko spletnih strani na gov.si. takoj, ko bodo sprejeti na vladi.

Ali po uredbi Vlade RS, ki jo je sprejela včeraj obstaja možnost obratovanja obratov – gostiln, ki ponujajo možnost – storitev dostave hrane na dom (npr. halo pizza)?

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri je začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Na podlagi tega odloka lahko v obratih pripravite obroke na svojih lokacijah, ne smete pa je streči v lokalih. Dostava hrane na dom (do vrat potrošnika) je dovoljena, a v skladu z navodili NIJZ.

Zanima me, če ste pripravili kakšen občinski odlok, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Kaj narediti z gosti, ki nimajo kam?

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1) v četrtem odstavku 18. člena določa, da lahko občina s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Na ministrstvu ne moremo pripraviti občinskega odloka, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so zaradi izrednih razmer obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Le-to je v pristojnosti občin.

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja za vse nastanitvene kapacitete enako.

Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so bili nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka, ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem.  Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

Sem sobodajalka. Ali lahko gostje/tujci, ki so trenutno nastanjeni v kapacitetah ostanejo do načrtovanega odhoda?

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja tudi za vse nastanitvne kapacitete.

Na podlagi odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

Ali so kašne izjeme za oddajanje nastanitev za zaposlene v podjetjih, ki še delajo (zdravstvena in gradbena podjetja, proizvodnja,.. .) ali za oddajo nastanitev v app, hotelu zaradi samoizolacije ali nastanitve v hotelu in sobah zaradi zaščite starejših v primeru, da zboli npr. družina in želi zaščititi starše in stare starše s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu?

Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje že zaprtih hotelov za goste, kar pa se tiče vprašanja nastanitev zaradi samoizolacije (zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno) bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije. v kolikor bo to potrebno.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

 

DRUGA POGOSTA VPRAŠANJA

Ali Slovenija razmišlja o prepovedi vstopa v Slovenijo oseb, ki so bile v zadnjih 14 dneh na problematičnih območjih (Italija) glede Covid19 ali pa za državljane omenjene področij, saj moramo o sprejetih ukrepih obvestiti vse kolege v letalski družbi na vseh letališčih kamor letimo po vsem svetu?

Vlada je na dopisni seji 11.3.2020 sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo 11. marca 2020 začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije. Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Ministrstvo za zdravje.

Ali država pripravlja ukrepe za pomoč samostojnim podjetnikom v turizmu?

V naslednjih dneh bodo sprejeti interventni ukrepi, ki jih bo mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju. Ukrepi bodo zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Vsi sprejeti interventni ukrepi bodo veljali tudi za majhna podjetja s področja turizma. Javnost bomo o izvajanju ažurno obveščali preko spletnih strani na gov.si. takoj, ko bodo sprejeti na vladi.

VIR:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo