Usposabljanje o higieni živil in HACCP sistema

Sekcija gostincev in živilcev OOZ Koper organizira

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema
v ponedeljek, 3. decembra 2018 ob 10.00 uri,

v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Na podlagi zahtev poglavja XII, Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil, lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki izkazujejo znanje o higieni živil, pridobljeno s strokovno izobrazbo ter dodatnim usposabljanjem v zadevah higiene za delo, ki ga opravljajo.

Vsi, ki delajo z živili in ki skrbijo za vzdrževanje postopkov HACCP sistema morajo biti ustrezno usposobljeni in seznanjeni z načeli dobre prakse. To ravno tako velja za študente.

Nosilec živilske dejavnosti, kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora, je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira, ustrezno usposablja ali jim omogoči ciljano usposabljanje zunanje institucije.

Program strokovnega usposabljanja:

  • poenostavitev postopkov dobre higienske prakse in HACCP sistema za male živilske obrate (smernice izdane leta 2016 s strani Evropske agencije za varnost hrane),
  • smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili – pravilna in enotna obravnava klicenoscev v živilski dejavnosti (izdane leta 2016 s strani NIJZ),
  • novi poznani kemijski dejavniki tveganja v živilih – akrilamid, dioksini, PCB, pesticidi, histamin, ipd.,
  • alergije povezane z živili, intoleranca ter zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost,
  • najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji za varnost hrane.

Seminar bo trajal do 13.00 ure.

Predavala bo Tea Brajda Grosek, dipl. san. inž., zaposlena pri Varteg, Marko Grosek s.p.

Cena:
Za člane OOZ Koper s poravnano članarino znaša participacija 10,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije članom zbornica.
Za morebitne zunanje udeležence je cena 40,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: seminar HACCP, koda namena: OTHR, Sklic:99

Rok prijave:
četrtek 29.11.2018

Prijavnica (PDF)