Usposabljanje HACCP

Za člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper organiziramo

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema
v ponedeljek, 3. aprila  2017 ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd.

Nosilec živilske dejavnosti sam presoja o načinu usposabljanja. Lahko ga zagotavlja v obliki internega usposabljanja, z organizacijo programov usposabljanja, predvsem pa delavce seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.
Vsebina seminarja:

vodenje evidenc skladno z zahtevami Smernic dobre higienske prakse, obvezni  letni pregled evidenčnih tabel, kako pravilno uporabljati
smernice in se na njih sklicevati
– novosti pri obvladovanju alergenov, vpisi v sezname, obveščanje gostov, kaj delamo narobe
– kako v praksi odpraviti nepravilnosti oziroma se jim raje izogniti (premalo usposobljeno osebje na področju higiene živil, pomanjkljive
evidence, nezadostna in nedokazljiva sledljivost živil…), s praktičnimi primeri (evidence …), predlogi obrazcev, primeri kršitev, ki jih
inšpektorji ugotavljajo na terenu in kako jih odpraviti oz. se jim izogniti.

Na seminarju bodo prikazani načini internega usposabljanja in potrebne evidence.

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

Trajanje predavanja: 2 polni uri.

Cena:
Za člane zbornice s poravnano članarino znaša participacija 15,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije članom zbornica. Za morebitne zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, na fax. 627-19-17 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: seminar HACCP, koda namena: OTHR, Sklic:99

Rok prijave:
sreda 29. marec  2017.

Vabljeni!
Prijavnica (PDF)