Seminar Delo s kadri, predpisi in postopki

 V sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – ZDOPS, OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran organiziramo seminar

Delo s kadri, predpisi in postopki
četrtek 6. april 2017 s pričetkom ob 10.00 uri
zelena dvorana OOZ Koper

Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna tekom celotnega delovnega cikla od iskanja kadrov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s področja socialne varnosti in postopkov med trajanjem delovnega razmerja in ob prenehanju delovnega razmerja. Potrebno je dosledno upoštevati zakonske predpise, predpisane postopke in določbe zavezujoče kolektivne pogodbe da zagotovimo učinkovito in zakonito upravljane s kadri.
Na delavnici se boste seznanili z  delovno pravno zakonodajo, z ureditvijo kolektivnih pogodb ter z evidencami in postopki, ki jih mora delodajalec-kadrovski delavec poznati in voditi od zaposlitve, tekom zaposlitve  ter ob prenehanju delovnega razmerja.

Podrobnejša vsebina delavnice:

 • Delovnopravna zakonodaja in kolektivne pogodbe
 • Splošni akti delodajalca
 • Vodenje kadrovskih evidenc
 • Postopek zaposlovanja delavca- opravila
 • Vrste pogodb o zaposlitvi
  • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
  • Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi
 • Poskusno delo
 • Pripravništvo
 • Razporeditev delovnega  časa
  • Enakomerna razporeditev
  • Neenakomerna razporeditev
  • Začasna prerazporeditev
 • Nadurno delo
 • Obveznost opravljanja drugega dela
 • Odmori in počitki
 • Letni dopust
 • Druge odsotnosti z dela
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
  • Redna
  • Izredna

V okviru seminarja bo predstavljeno tudi vodenje kadrovskih evidenc.

Seminar bo trajal 3-4 šolske ure.

Predavatelj: Igor Antauer,  univ. dipl. prav., generalni sekretar ZDOPS.

Cena: Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo v višini 10,00 evrov (DDV vključen). Za vse ostale udeležence znaša kotizacija 40,00 EUR (DDV vključen).
Plačilo: ob prijavi na TRR OOZ št. 10100 00351 70352, namen »delo s kadri in predpisi«, koda namena: OTHR, sklic: 99.
Prijave: spodnjo prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Rok prijave: ponedeljek, 3. april 2017.

Vabljeni!

 

Prijavnica (PDF)