Sestanek gostincev na OOZ Koper

Koper, 17. maj 2016
Del.št.: 98/2016

 

Predsednikom sekcij gostincev
območnih obrtno-podjetniških zbornic,
članom sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper  in drugim 


V a b i l o

Prodajni avtomati za  napitke in druge živilske izdelke predstavljajo nelojalno konkurenco gostincem in trgovcem. Problematika je bila že velikokrat izpostavljena. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije jo je uvrstila tudi med zahteve slovenske obrti,  a se žal  stvari nikamor ne premaknejo. Gostinci moramo zato zahtevati takojšnje ukrepanje. Na nas je, da pripravimo konkreten predlog za spremembo predpisa, ki lastnikom  prodajnih avtomatov omogoča prejemanje gotovine brez računa,  zato vse predsednike sekcij gostincev območnih obrtno-podjetniških zbornic in ostale zainteresirane vabim na srečanje, ki bo


v torek, 24. maja 2016 ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Staničev trg 1, Koper.

 OZS se mora odločno postaviti  za svoje člane, zato na sestanek vabim tudi predstavnike Sekcije za gostinstvo in turizem OZS.

Prosimo, da udeležbo potrdite do ponedeljka 23.5.2016 do 12.00 ure, na tel. 05/613-90-13 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper
Aleš Segulin

Vabljeni:

  • predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Mate Matjaž
  • član Upravnega odbora sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Blaž Cvar
  • sekretarka sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Vlasta Markoja
  • strokovna svetovalka s področja DDV pri OZS, Tadeja Bučar
  • zainteresirani člani