Redno usposabljanje voznikov za leto 2016

Območna obrtno – podjetniška zbornica Koper v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije organizira

Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga  v cestnem prometu za leto 2016
v nedeljo 22. maja 2016, s pričetkom ob 9.00 uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v  Kopru, Staničev trg 1, Koper.

Vsebina usposabljanja:

 1. Transportna sredstva in racionalna vožnja
 • seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih motornih vozil
 • vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek
 • pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premikov vozila
 • seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehansko delo povezava med energijo, časom in močjo
 • seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev
 • vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov motorjev in vozil
 • seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem
 • predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgorevanjem
 • nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih vozilih (hibridi, plin, vodik…)
 • sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov
 • predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem
 • razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v mirovanju ter gibanju, na ravnini in strmini
 • spoznavanje značilnosti kinematične verige
 • vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov blaga, vrste prevozov potnikov in izbira ustreznosti vozila za takšne prevoze)
 • predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost vozila
 • približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči pri cestnih vozilih
 • sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede na tovor vozila in lastnosti ceste
 • upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva
 • tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila vožnje in njihova uporaba
 • pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo
 • motivacija voznika za varčno vožnjo
 • predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne vožnje
 • razviti sposobnost optimizacije porabe goriva
 • osnovni elementi varčne vožnje – osnovna pravila za ekonomičen slog vožnje
 • vpliv voznika na porabo goriva
 • aktualne spremembe predpisov s področja prevozov
 1. Prevoz potnikov – tehnologija prevozov
 • poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov,
 • zakonski in drugi normativi
 • seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza in prtljago kot predmetom prevoza
 • spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v praksi
 • vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč
 • tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika v praksi in prodaja vozovnic (enotni tarifni sistem,relacijski tarifni sistem, conski tarifni sistem, kombinirani tarifni sistem)
 • sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem prometu
 • tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic
 • standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa
 • standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega prometa (kakovost vozil, kakovost prevoznih storitev)
 • način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov
 • pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno oviranih oseb
 • pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opravljanja prevozov

 OBSEG USPOSABLJANJA: 7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14.45 uri.

 Cena: 40,00 EUR (DDV vključen) na osebo.

 Plačilo:  ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, namen »usposabljanje voznikov«, koda namena: OTHR, sklic: 99.

 Prijave: prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Prijavi priložite kopijo vozniškega dovoljenja in potrdilo o plačilo kotizacije. 

Rok prijave: sreda. 18. maj 2016 do 12.00 ure.

 Vabljeni!

 Prijavnica (PDF)