Odškodninski in regresni zahtevek v primeru nastanka poškodbe pri delu-seminar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira seminar

Odškodninski in regresni zahtevek v primeru nastanka poškodbe pri delu
v torek 14. junija 2016 ob 10.00 uri,
zelena dvorana Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

V primeru poškodbe pri delu je za delodajalca pomembno, da dokaže kako je izpolnjeval zahteve zakona in podzakonskih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

  • Zavod za zdravstveno zavarovanje je upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi ter
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je upravičen do zahteve do povrnitve stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

V prvem delu seminarja bo predavatelj predstavil pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, potem pa se bo osredotočil predvsem na praktične primere in primere poškodb.

Na kratko iz vsebine seminarja:
– Pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
– Pravne podlage za uveljavljanje regresnih zahtevkov
– Vrste odškodninskih – regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, oškodovanec)
– Predpostavke odškodninske odgovornosti
– Postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov
– Primeri poškodb pri delu

Predavatelj:
Andrej Jerše, strokovnjak in sodni izvedenec za področje varstva pri delu in požarne varnosti. Delal je v gradbeništvu in elektrogospodarstvu ter več kot 25 let na ZVD-Zavodu za varstvo pri delu Ljubljana, v večini na področju usposabljanja delavcev, izdelovanju ocen tveganja ter pregledih delovne opreme. Ima bogate izkušnje pri evidentiranju pomanjkljivosti v postopkih raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji, ki je praviloma pomanjkljivo izpolnjena. Opravlja tudi raziskave poškodb pri delu.

Trajanje seminarja: 4 pedagoške ure.

Cena: 80,00 EUR na osebo (DDV vključen), ob udeležbi 10 oseb.
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo v višini 30,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije članom zbornica.
Cena vključuje gradivo in potrdilo o udeležbi.

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št. 10100 00351 70352, odprt pri Banki Koper. Namen: seminar odškodninski zahtevki, Koda namena: OTHR, Sklic: 99.

Prijave:
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave: petek, 10. junij 2016.

Kolikor ne bomo zbrali minimalno 10 prijav, seminarja ne bomo izvedli.

 Prijavnica (PDF)