Priprava na davčno inšpekcijo – seminar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira seminar

Priprava na davčno inšpekcijo
v ponedeljek 20. junija 2016 ob 10.00 uri,
zelena dvorana Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Število davčnih nadzorov se, zaradi suma kršitev davčne zakonodaj, iz leta v leto povečuje, prav tako ugotovljene nepravilnosti in dodatne odmere davčnih obveznosti.  Predpisane globe za kršitelje lahko dosegajo kar 300.000 EUR za pravno osebo in 5.000 EUR za odgovorno osebo.

ZAKAJ se udeležiti seminarja?
Na seminarju boste dobili praktične napotke in odgovore na vprašanja, da boste vedno pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja.

Če boste poznali pooblastila inšpektorja, svoje pravice in obveznostih v inšpekcijskem postopku ter kako poteka postopek nadzora, bo tudi sam pregled manj stresen. Na primer:

 • Davčni inšpekcijski nadzor se lahko začne po poteku osmih dni od vročitve sklepa.
 • Davčni nadzor obsega nadzor davčnih obračunov; nadzor posameznega področja poslovanja.
 • Inšpektor lahko tako pri opravljanju svojih nalog vstopi in pregleda poslovne prostore, tudi stanovanjske, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj poslovni prostor, nadzor pa se lahko opravi tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence.
 • Inšpektor lahko za največ 30 dni (izjemoma največ 90 dni) zaseže listine, predmete in druge dokumente.
 • Inšpektor lahko, v upravnem postopku, zasliši stranke in priče.
 • Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje – oviranje dela inšpektorja se kaznuje.
 • Zavezanec mora inšpektorju predložiti poslovne knjige, evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente in dajati pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje.

Na kratko iz programa:

 • Kaj in kako davčni inšpektorji pregledujejo?
 • Katere dokumente in koliko časa jih moramo hraniti?
 • Kateri so obvezni sklepi?
 • Pogodbe, pravilniki, sestavine pogodbe
 • Kako se pripraviti na pregled?
 • Pravice in obveznosti inšpektorja
 • Najbolj pogoste napake
 • Vprašanja  in odgovori

PREDAVATELJICA
Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka in davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije
. Specializirala se je za področje davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitve fizičnih oseb) in računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA. Je članica komisije za potrjevanje NPK knjigovodja/računovodja in višješolska predavateljica za DAVKE in RAČUNOVODSTVO.

Trajanje seminarja: 4 pedagoške ure.

CENA: 110,00 EUR na osebo (DDV vključen), ob udeležbi 10 oseb.
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačajo participacijo v višini 60,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije za člane zbornica.
Cena vključuje gradivo in potrdilo o udeležbi.

PLAČILO: Ob prijavi na TRR OOZ Koper št. 10100 00351 70352, odprt pri Banki Koper. Namen: seminar inšpekcijski nadzor,  Koda namena: OTHR, Sklic: 99.

PRIJAVE: Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave: četrtek 16. junij 2016.

Kolikor ne bomo zbrali minimalno 10 prijav, seminarja ne bomo izvedli.

 Prijavnica (PDF)