OZS samovoljno izključuje člane OOZ Koper

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper 20.8.2015 od Okrajnega sodišča v Kopru prejela tožbo skupine članov skupščine OOZ Koper (Aldo Kocjančič, Mirko Tomšič, Vladimir Ražman, Mario Zadel, Maja Kolnik Švara, Baruca Jakomin Silva, Peter Babič, Gracijano Šav, Edi Knez in Igor Čurin),  s katero ti člani zahtevajo  razveljavitev sklepa skupščine OOZ Koper, ki je omogočil vsem članom OOZ Koper, da so izmed štirih kandidatov izvolili predsednika zbornice. Tožniki svojo tožbo utemeljujejo s tem, da je Sergej Pinter, ki je skupščini predsedoval,  ravnal nezakonito, ko je »odvzel glas« predstavnikom sekcij v skupščini in upošteval odločitve zborov članov njihovih sekcij. Sergej Pinter je to storil zato, ker so ga prisotni na seji opozorili, da so nekateri predsedniki sekcij glasovali v nasprotju s sklepi sprejetimi na sekcijah. Predsednik sekcije je namreč predstavnik vseh članov sekcije v skupščini zbornice in je v skupščini njihov glasnik. S svojim ravnanjem je Sergej Pinter torej dejansko  preprečil samovoljo nekaterih predsednikov sekcij, ki so glasovali v nasprotju z voljo članstva. S tem je preprečil tudi, da bi skupščina odločala v nasprotju s to  voljo, ki je bila jasno in nedvoumno izražena v javni razpravi.

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki sicer deklarira, da ne nasprotuje neposrednim volitvam predsednika OOZ, vztrajno zavrača izdajo soglasja k takim volitvam. Zaradi izvedbe teh volitev je  Upravni odbor OZS 23.7.2015, na predlog Alda Kocjančiča, Mirka Tomšiča, Maria Zadela in Edija Kneza z dne 21.7.2015, iz članstva OZS izključil Elide Laginja in Sergeja Pinterja.

Na predlog Bogdana Oblaka, predsednika OOZ Logatec in člana UO OZS, ki ga je ta podal na seji UO OZS 23.7.2015 in katerega so  podprli tudi predsednik OZS Branko Meh ter  ostali člani UO OZS,  naj bi bili med trajanjem seje Aldo Kocjančič, Mirko Tomšič, Mario Zadel in Edi Knez podali predlog še za izključitev Slavka Vižintina in Mirjana Pobege, kar izhaja iz zapisnika seje UO OZS. Pravimo »naj bi bili«, saj so predlog, ki je  datiran 22.7.2015  (torej dan prej) podali Aldo Kocjančič, Mirko Tomšič, Mario Zadel in Vladimir Ražman tako, da ni znano ne kdo  je predlog podal in ne kdaj je bil ta v resnici podan.

Prvi predlog za izključitev (PDF)

Obrazložitev (PDF)

Drugi predlog za izključitev (PDF)

Izključeni člani so se na sklepe pritožili na skupščino OZS, katere izredno sejo je predsednik OZS Branko Meh sklical za v petek, 4.9.2015.

OZS je z vabilom za sejo skupščine, na kateri je zgolj ena točka dnevnega reda (Odločanje o ugovorih članov zoper sklepe o izključitvi iz članstva zbornice)  vabljenim posredovala tudi gradivo, a na tak način, da ustvarja občutek, da ga vabljenim posreduje OZS. Dejansko pa gradivo skoraj v celoti predstavljajo priloge k ugovorom, ki so jih podali izključeni člani in bi morale biti sestavni del njihovih ugovorov. OZS je dokazno gradivo, ki je bilo v obliki oštevilčenih prilog priloženo k posameznemu ugovoru preštevilčila, nekatere priloge  preimenovala oziroma priložila drugim prilogam. S tem je  ugovore spremenila in priredila. Člani skupščine OZS tako  niso prejeli ugovorov v dejanski obliki kot so jih pritožniki poslali. OZS je s tem, po našem mnenju poskusila zavesti člane skupščine in posledično vplivati na njihovo nepristransko razsojanje o zadevi.

Ob tem vas obveščamo, da je Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper na svoji 1. konstitutivni seji v mandatu 2015-2019, kateri so prisostvovali tudi člani nadzornega odbora OOZ Koper v tem mandatu, dne 26.8.2015 soglasno sprejel sklep, da OOZ Koper ne priznava sklepa UO OZS s katerim je ta iz članstva izključil štiri člane OOZ Koper.  Elide Laginja, Sergej Pinter, Mirjan Pobega in predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin so in ostajajo člani OOZ Koper. Izključitev članov OOZ Koper je namreč možna le na predlog OOZ Koper ali s soglasjem UO OOZ Koper.

Predsednik OOZ Koper
Slavko Vižintin


Ugovori članov:

1. STEKLAR, SLAVKO VIŽINTIN s.p.

Sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva (PDF)

Ugovor zoper sklep o izključitvi iz članstva (PDF)

Priloga 1: Sklep UO OZS z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 2: Sklep UO OZS z dne 26.2.2015 (PDF)

Priloga 3: Sklep UO OZS z dne 26.5.2015 (PDF)

Priloga 4: Sklep UO OZS z dne 30.6.2015 (PDF)

Priloga 5: Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014 (PDF)

Priloga 6: Prva vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta z dne 4.12.2014 (PDF)

Priloga 7: Predlog sklepa direktorja OZS in vodje pravne službe OZS Upravnemu odboru OZS o zavrnitvi soglasja k spremembam statuta OOZ Koper (PDF)

Priloga 8: Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014 (PDF)

Priloga 9: Obvestilo (odločba) Upravnega odbora OZS z dne 20.1.2015 v zvezi s sklepom z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 10: Pritožba OOZ Koper zoper odločitev OZS o zavrnitvi soglasja z dne 6.2.2015 (PDF)

Priloga 11: Odgovor OZS z dne 27.2.2015 v zvezi s pritožbo OOZ Koper (PDF)

Priloga 12: Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015 (PDF)

Priloga 13: Zapisnik skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015 (PDF)

Priloga 14: Ponovna (tretja) vloga za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 24.4.2015 (PDF)

Priloga 15: Dopis-odgovor OZS št. 102-3/2015-UO OZS z dne 27.5.2015 na ponovno vlogo OOZ Koper (PDF)

Priloga 16: Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019 (PDF)


2. ELIDE LAGINJA

Sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva (PDF)

Ugovor zoper sklep o izključitvi iz članstva (PDF)

Priloga 1: Sklep UO OZS z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 2: Sklep UO OZS z dne 26.2.2015 (PDF)

Priloga 3: Sklep UO OZS z dne 26.5.2015 (PDF)

Priloga 4: Sklep UO OZS z dne 30.6.2015 (PDF)

Priloga 5: Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014 (PDF)

Priloga 6: Prva vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta z dne 4.12.2014 (PDF)

Priloga 7: Predlog sklepa direktorja OZS in vodje pravne službe OZS Upravnemu odboru OZS o zavrnitvi soglasja k spremembam statuta OOZ Koper (PDF)

Priloga 8: Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014 (PDF)

Priloga 9: Obvestilo (odločba) Upravnega odbora OZS z dne 20.1.2015 v zvezi s sklepom z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 10: Pritožba OOZ Koper zoper odločitev OZS o zavrnitvi soglasja z dne 6.2.2015 (PDF)

Priloga 11: Odgovor OZS z dne 27.2.2015 v zvezi s pritožbo OOZ Koper (PDF)

Priloga 12: Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015 (PDF)

Priloga 13: Zapisnik skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015 (PDF)

Priloga 14: Ponovna (tretja) vloga za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 24.4.2015 (PDF)

Priloga 15: Dopis-odgovor OZS št. 102-3/2015-UO OZS z dne 27.5.2015 na ponovno vlogo OOZ Koper (PDF)

Priloga 16: Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019 (PDF)


3. PIMETAL d.o.o. – SERGEJ PINTER

Sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva (PDF)

Ugovor zoper sklep o izključitvi iz članstva (PDF)

Priloga 1: Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014 (PDF)

Priloga 2: Prva vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta z dne 4.12.2014 (PDF)

Priloga 3: Predlog sklepa direktorja OZS in vodje pravne službe OZS Upravnemu odboru OZS o zavrnitvi soglasja k spremembam statuta OOZ Koper (PDF)

Priloga 4: Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014 (PDF)

Priloga 5: Obvestilo (odločba) Upravnega odbora OZS z dne 20.1.2015 v zvezi s sklepom z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 6: Pritožba OOZ Koper zoper odločitev OZS o zavrnitvi soglasja z dne 6.2.2015 (PDF)

Priloga 7: Odgovor OZS z dne 27.2.2015 v zvezi s pritožbo OOZ Koper (PDF)

Priloga 8: Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015 (PDF)

Priloga 9: Zapisnik skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015 (PDF)

Priloga 10: Ponovna (tretja) vloga za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 24.4.2015 (PDF)

Priloga 11: Dopis-odgovor OZS št. 102-3/2015-UO OZS z dne 27.5.2015 na ponovno vlogo OOZ Koper (PDF)

Priloga 12: Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019 (PDF)


4. FOTO FANTASY, MIRJAN POBEGA s.p.

Sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva (PDF)

Ugovor zoper sklep o izključitvi iz članstva (PDF)

Priloga 1: Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014 (PDF)

Priloga 2: Prva vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta z dne 4.12.2014 (PDF)

Priloga 3: Predlog sklepa direktorja OZS in vodje pravne službe OZS Upravnemu odboru OZS o zavrnitvi soglasja k spremembam statuta OOZ Koper (PDF)

Priloga 4: Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014 (PDF)

Priloga 5: Obvestilo (odločba) Upravnega odbora OZS z dne 20.1.2015 v zvezi s sklepom z dne 19.1.2015 (PDF)

Priloga 6: Pritožba OOZ Koper zoper odločitev OZS o zavrnitvi soglasja z dne 6.2.2015 (PDF)

Priloga 7: Odgovor OZS z dne 27.2.2015 v zvezi s pritožbo OOZ Koper (PDF)

Priloga 8: Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015 (PDF)

Priloga 9: Zapisnik skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015 (PDF)

Priloga 10: Ponovna (tretja) vloga za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 24.4.2015 (PDF)

Priloga 11: Dopis-odgovor OZS št. 102-3/2015-UO OZS z dne 27.5.2015 na ponovno vlogo OOZ Koper (PDF)

Priloga 12: Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019 (PDF)