Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

Ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

Dokument vsebuje pojasnila, ki se nanašajo na:

 • najpogostejša vprašanja in odgovore
 • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
 • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
 • obveznost delodajalca zagotavljati varno in zdravo delo
 • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
 • čakanje na delo doma
 • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
 • odsotnost za dela zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami
 • neplačano odsotnost z dela
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi ter
 • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin – posodobljena verzija 20.3.2020

VIR: OZS