Seminar “Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2015″

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) organizira za kovinarje, lesarje, plastičarje, elektronike in mehatronike ter člane, ki opravljajo elektro dejavnosti  seminar

                                                 »Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2015«

v četrtek, 5. marca 2015 s pričetkom ob 10.00 uri, v veliki predavalnici

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, Ljubljana.

Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe in opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011). Poročilo so dolžni posredovati tudi vsi tisti, ki so v letu 2014 (kadarkoli v letu) zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali študente, dijake ipd.)

Vsebina zajema:

  • Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov po Uredbi o odpadkih (vodenje evidenc o nastalih odpadkih, izdelava načrtov gospodarjenja z nastalimi odpadki, ravnanje z nastalimi odpadki, shranjevanje in označevanje odpadkov, obveznosti v primeru predelave odpadkov pri povzročiteljih, …)
  • Pooblastila za izpolnjevanje elektronskih evidenčnih listov zbiralcem in obdelovalcem odpadkov in na kaj moramo biti pozorni
  • Priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, primeri odpadkov pri plastičarjih, kovinarjih, elektronikih in mehatronikih, elektro dejavnostih ter lesarjih
  • Priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov
  • Ravnanje z odpadno embalažo in zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo ter za plačilo okoljskih dajatev
  • Zakonske novosti in obveznosti pri kurjenju lesnih ostankov
  • Vprašanja in odgovor

Predavanje bo potekalo predvidoma do 12.15 ure.
Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, specialist svetovalec za področje okolja, IVD.

CENA:
– 24,40 Eur/osebo (DDV vključen) za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in njihove              zaposlene,
– 48,80 Eur/osebo (DDV vključen) za prijavljene, ki niso člani OZS

PLAČILO:
Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200045, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar ODPADKI 2015.

PRIJAVE:
Prijavite se preko spletne prijavnice na naslovu http://www.ozs.si/Dogodki.aspx

ROK PRIJAVE:
Do ponedeljka 2. marca 2015.
Pisne odjave so možne do 2.3.2015. Po tem terminu kotizacije OZS ne vrača.

DODATNE INFORMACIJE:
Pri sekretarkah sekcij;  Valentini Melkić , tel. 01 58 30 541, e-naslov: valentina.melkic@ozs.si in Iris Kseniji Brkovič, tel. 01 58 30 566, e-naslov: iris.brkovic@ozs.si.