Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2015

V prvi vrsti poskrbite zase

Kolikor želi zbornica kvalitetno zastopati interese svojih članov mora najprej vedeti za težave s katerimi se člani srečujete. Zbornica na vašo pobudo ugotovi kje je vzrok težavam in kako bi se jih dalo odpraviti ter pripravi predloge za njihovo odpravo.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto v Zahtevah slovenske obrti Vladi Republike Slovenije predstavi zbrane težave in predloge za njihovo rešitev.

Zbrane zahteve so torej napotek – vodilo  za delo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, saj je osnovni namen zbornice, da članom pomaga pri odpravljanju težav s katerimi se srečujejo pri opravljanju svoje dejavnosti.

Spoštovani člani!
To je  priložnost, da opozorite na težave s katerimi se srečujete in za katere menite, da obstajajo rešitve, zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2015 in s tem pripomorete k oživitvi gospodarstva in večji konkurenčnosti, predvsem pa boste s tem v prvi vrsti storili nekaj zase. Vaše sugestije naj po možnosti vsebujejo tudi predloge rešitev.

Predloge posredujte najkasneje do 20.2.2015 na e-naslov: elide.laginja@ozs.si