Postanite mentor dijaku – opravite pedagoško andragoški seminar

Člane OOZ Koper, ki bi želeli  praktično usposabljati dijake v obratovalnicah, obveščamo, da OOZ Sežana  organizira

Pedagoško-andragoški seminar
v času od 15. do 18. junija 2015 na OOZ v Sežani.

Trajanje seminarja je 32 pedagoških ur, od katerih je 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom predavateljev in 16 ur individualnega dela na daljavo ob uporabi e-gradiv

Cena:
za člane OZS  (ena oseba po članu) znaša kotizacija za udeležbo na seminarju 216,00 € (z DDV), za ostale kandidate je  cena 246,00 € (z DDV).

Prijava:
Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite na OOZ Koper pri Andreji Kozlovič,  tel. 05/613-90-13 ali 041/725-125.

Rok prijave: sreda, 10. junij 2015.
Dodatne finančne spodbude
Delodajalci, ki imate verificirane obratovalnice in sklenete z dijaki individualno učno pogodbo, boste lahko za vsako šolsko leto prejeli dodatna stimulativna sredstva. Sredstva so odvisna od proračunskih sredstev, ki jih namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več informacij Mitja Korunovski , tel. 01/583 08 18, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si