Zapisnik Skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015.

Zapisnik Skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015.

.