Kdaj boljši časi za gostince?

Na zboru članov sekcije gostincev in živilcev, ki je potekal v torek 23. septembra 2014, so prisotni člani izrazili zaskrbljenost nad trenutnim stanjem v gostinski dejavnosti. Poleg že tako težkemu obdobju, ki mu botruje gospodarska kriza kateri ni videti konca, se je v letošnji turistični sezoni proti njim obrnilo tudi vreme. Član sekcije, Miha Nagy, je izrazil svoje videnje nad izpadom dohodka, ki je gostincem doprineslo slabo vreme. Povedal je, da bi morala država, tako kot ščiti kmete v primeru slabega vremena in poskrbi za subvencioniranje škode, ki je nastala, ščititi tudi gostince . Kot so povedali gostinci, se z različnimi ukrepi na vseh področjih skuša njihovo branžo ohromiti (npr. uvedba davčnih blagajn, tog in neživljenjski protikadilski zakon, nelojalna konkurenca katero nihče ne preganja,…), nihče pa ne prisluhne težavam in predlogom rešitev le teh . Izpostavljenih je bilo kar nekaj problemov, zato so sklenili, da se vodstvu sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS naslovi nekaj vprašanj z zahtevo, da jih le to prouči, predlaga ustrezne rešitve in članom čim prej poda povratne informacije.

Eno od vprašanj je bilo kje je končal predlog za začetek postopka za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki ga je OOZ Koper poslala Upravnemu odboru Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS že leta 2012. Omenjeni predlog je podajal jasne predloge kako bi bilo potrebno spremeniti nekatere določbe zakona, ki bi omilile togost ureditve le tega.

Prisotni so spregovorili o nelojalni konkurenci, ki jo gostincem povzročajo avtomati za kavo in druge izdelke, ki so danes tako rekoč postavljeni že na vsakem koraku. Gospod Miha Nagy je na preprost način povedal kako dejansko poslujejo podjetja z avtomati in kako lastnikom le-teh ni potrebno davčnim organom plačati davek od prodaje, saj aparati ne izdajajo račun. Gre za prikrivanje dohodka, pravi Nagy, ki dodaja, da bi morali gostinci, ki so pri tem oškodovani, nekaj ukreniti. Kljub temu, da smo na sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS že večkrat posredovali vprašanja v zvezi s tem, iz sekcije pa smo prejeli odgovor, da zakon dopušča take vrste poslovanja, gostinci zahtevajo, da sekcija gostincev pri OZS prične s postopki za spremembo zakonodaje in tako na konkreten način uredi poslovanje avtomatov.

Druga veja nelojalne konkurence, o kateri so prisotni spregovorili so gostinski obrati registrirani kot izletniške kmetije (kmetija odprtih vrat, vinotoči in osmice). Prisotni dodajajo, da pri takih gostinskih obratih ni nikakršne kontrole s strani inšpekcijskih služb ter, da je poslovanje v takih obratih bolj »po kmečko«, da nudijo gostom tudi druge domače jedi in kupljeno pijačo. V praksi to pomeni, da je na izletniških kmetijah omogočeno širjenje ponudbe raznih kupljenih alkoholnih in drugih pijač ter drugih jedi, kar zagotovo ni namen opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter pomeni nelojalno konkurenco gostincem. Sekcija za gostinstvo in turizem je uspela doseči, da se z uveljavitvijo novele Zakona o kmetijstvu – ZKme-1B -Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014 črta del, ki govori, da lahko kmetje pridobijo dovoljenja pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, za prodajo drugih domačih jedi in kupljene pijače. Kljub temu pa je kontrola nad izvrševanjem določil zakona pomanjkljiva, zato koprski gostinci od sekcije za gostinstvo in turizem zahtevajo, da na ustreznem inšpektoratu preveri koliko je bilo od uveljavitve zakona podanih prijav, koliko opravljenih inšpekcijskih pregledov in koliko izrečenih kazni.

Nemalo vroče krvi povzroča dejstvo, da se bliža čas uveljavitve davčnih blagajn. Gostinci niso proti uveljavitvi davčnih blagajn, zahtevajo pa, da se za gostince uvedejo samo v primeru, če se istočasno uvedejo za vse pravne subjekte, ki poslujejo z gotovino. Koprski gostinci od Sekcije za gostinstvo in turizem zahtevajo, da uvede postopke in zbere konkretne argumente s katerimi se bo konstruktivno pogajala, da se uvedba davčnih blagajn ne bi nanašala le na gostince.

O vseh omenjenih problemih bi se morali gostinci pogovarjati na prihajajočem srečanju gostincev, ki bo v Portorožu potekal 17. novembra 2014, zato bomo na sekcijo za gostinstvo in turizem pri OZS v povezavi z zgornjimi vprašanji podali predlog, da na srečanje gostincev povabi pristojne službe, ki bodo vedele podati odgovore na izpostavljene problematike. V primeru, da sekcija za gostinstvo in turizem ni pripravljena hitro in učinkovito pristopiti k reševanju problematik, se bomo povezali z medijsko hišo in težave predstavili preko tv oddaje.

Vse gostince v tem delu pozivamo, da izpostavijo morebitne težave s katerimi se soočajo pri opravljanju svoje dejavnosti. Vaš primer bomo prav tako posredovali v reševanje na sekcijo gostincev v Ljubljano, morda pa ga lahko rešimo že na lokalnem nivoju, zato vas vabimo, da konstruktivno delujete za dobrobit celotne branže.

Sami in v tišini težave ne bomo rešili, zato stopimo skupaj.