E-računi – gre za varčevalni ukrep ali sodobnost poslovanja?

V zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru je v ponedeljek 22.9.14 potekal seminar e-računi. Seminarju so prisostvovali tako člani OOZ Koper, Izola in Piran, kakor tudi zunanji udeleženci. Vseh udeležencev je bilo 47, od tega kar 20 članov OOZ Koper. Predavateljica mag. Tanja Urbanija iz Inštituta za računovodstvo iz Ljubljane, je prisotnim predstavila novosti Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki med drugim določa, da se bodo morali od 1. januarja 2015 dalje, proračunskim uporabnikom (državne institucije, šole, vrtci, policija, idr.) izstavljati računi le še v elektronski obliki. Slušatelje je seznanila vse od tega kje najti informacije, kaj je e-račun, za koga veljajo spremembe, potek od izstavitve do prejema računa (izdajatelj, prejemnik, oblika in pot), pa vse do načina pošiljanja računov. Poudarila je, da bo ob prehodu iz 31.12.2014 na 01.01.2015 pomemben datum prejema računa in ne datum izdaje oz. obdobje na katerega se ta nanaša. Izdaja e-računov velja za ves gospodarski sektor, ki izda račun proračunskemu uporabniku. V nasprotnem je lahko račun v papirnati obliki.