Izvajanje storitev slovenskih podjetij v Nemčiji

Poslujete ali načrtujete opravljati dejavnost tudi v Nemčiji? V izogib finančnim in drugim sankcijam (začasni ali stalni prepovedi poslovanja) morate že pred začetkom dela v Nemčiji imeti urejeno dokumentacijo. Zaradi poostrenega nadzora v letošnjem letu in zato, da bo poslovanje vašega podjetja v Nemčiji v skladu z nemško zakonodajo, OOZ Koper, Izola, Piran in Sežana, v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico,  organiziramo seminar

Izvajanje storitev slovenskih podjetij v Nemčiji – davčni vidiki
v sredo, 19. oktobra 2016 ob 13.00 uri,

v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1.

Vsebina seminarja:

  • registracija za namene DDV. V primeru, da gradbeno podjetje opravlja storitve fizičnim osebam, je potrebna registracija za namene DDV. V Večini primerov gre za gradnjo, sanacijo ter vzdrževanje stavb in za montažo, čiščenje, arhitekturno načrtovanje ter meritve. Registracija pa je prav tako potrebna tudi, ko podjetje za delo najema nadaljnje podizvajalce;
  • prijava delavcev in obvezni prispevki v gradbeništvu. Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

Skladno s Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo je potrebno za delavce, ki presežejo mejo 183 dni dela v zaporednih 12 mesecih obračunavati nemško dohodnino;

Podjetja morajo za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust v sklad SOKA-Bau. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu smatra v najširšem smislu, kar pomeni, da se je potrebno pri Uradu SOKA-Bau pozanimati ali je za dejavnost podjetja potrebno plačevati SOKA-Bau prispevke;

  • obračun nemške dohodnine. Sporazum med Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa v katerih primerih je potrebno delavcu obračunati nemško dohodnino. Sporazum določa, da delavec postane zavezan za dohodnino, ko z delom preseže 183 dni v obdobju zaporednih 12 mesecev. Obračun nemške dohodnine za delavce pa je potrebno opraviti tudi v primeru, ko podjetje na istem naslovu oziroma delovišču opravlja storitve več kot 12 mesecev. V tem primeru se ustanovi poslovna enota, ki od podjetja zahteva obračun nemške dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje in obračun davka od dohodka pravnih oseb;
  • potrdilo za oprostitev gradbenega davka. Ob izvedbi gradbenih storitev mora prejemnik storitev odvesti 15-odstotni gradbeni davek. V izogib temu si lahko podjetje, ki opravlja storitve, pridobi potrdilo o oprostitvi gradbenega davka, s katerim je nemški naročnik oproščen plačila gradbenega davka;
  • prijava dejavnosti na nemški obrtni zbornici. Regulirane dejavnosti morajo biti prijavljene pri pristojni nemški obrtni zbornici. Prijava velja 12 mesecev in jo je potrebno po preteku obnoviti;
  • ustanovitev poslovne enote v Nemčiji. V primeru večjih projektov, ko podjetje na istem gradbišču dela več kot 12 mesecev, se samodejno ustanovi poslovna enota. V tem primeru je potrebno za delavce obračunavati nemško dohodnino od prvega dne dalje ter na koncu leta plačati davek od dohodka pravnih oseb.

Po seminarju bodo imela podjetja možnost individualnega pogovora.

Predavatelj: Jernej Dvoršak, strokovnjak za obdavčitev slovenskih podjetij, ki nudijo storitve v Nemčiji. Pri delu na Slovensko-nemški gospodarski zbornici se je več let ukvarjal z zastopanjem in svetovanjem podjetjem, ki so delala na različnih projektih v panogah kot so strojne in elektro instalacije ter gradbeništvo. Predavatelj razpolaga s kopico primerov dobrih praks in pogostih napak, ki jih podjetja storijo ob podpisovanju pogodb za nove posle v Nemčiji.

Cena: za člane zbornic s poravnano članarino je cena 10,00 evrov z DDV. Za morebitne zunanje udeležence je cena 50,00 evrov z DDV.

Prijave:
S spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, na fax. 627-19-17 ali na meil: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper št.: 10100 00351 70352, koda namena: OTHR, namen: izvajanje storitev v Nemčiji, Sklic:99

Rok prijave:
petek, 14. oktober 2016 do 12.00 ure

 Prijavnica (PDF)