Pogodbene oblike opravljanja dela-seminar

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Izola, Piran in Sežana za svoje člane in ostale interesente organiziramo seminar

PRAVNI IN STROŠKOVNI VIDIK POGODBENIH OBLIK OPRAVLJANJA DELA IN STORITEV – DELOVNA RAZMERJA V PRAKSI
v sredo 26. oktobra 2016 s pričetkom ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru.

VSEBINA:

 1. Delovno razmerje (pogodba o zaposlitvi)
  – Poglavitne značilnosti pogodbenega delovnega razmerja
  – Pravice in obveznosti pogodbenih strank
  – Stroški dela
 2. Delo upokojencev
  – Možnosti dela upokojencev
  – Omejitve
  – Stroški dela
 3. Opravljanje dela oz. storitev po pogodbah civilnega prava (delovršna, podjemna, pogodba o delu in druge pogodbe)
  – Značilnosti, uporabnost
  – Stroški storitev ob sklenitvi oz. izvajanju pogodb civilnega prava
 4. Avtorske pogodbe
  – Kaj je avtorsko delo – kdaj je zakonito opravljanje dela po avtorski pogodbi
  – Stroški avtorskih pogodb za delodajalca in izvajalca
 5. Pogodba  s samostojnim podjetnikom
  – Značilnosti
  – Kdaj je s.p. ekonomsko odvisna oseba
  – Stroški sklepanja in izvajanja pogodb s  s.p.
  – Možni sodni spori
 6. Poslovodska pogodba
  – Značilnosti
  – Objektivni in subjektivni kriterij zakonitosti
  – Stroški
 7. Pogodba  o prokuri
  – Značilnosti
  – Objektivni in subjektivni kriterij zakonitosti
  – Stroški
 8. Angažiranje delavcev preko agencij za posredovanje dela (t.i. agencijsko delo)
  – Obveznosti delodajalca
  – Obveznosti uporabnika teh storitev
  – Omejitve
  – Stroški dela
 9. Kratkotrajno delo
  – Osnovne značilnosti
  – Stroški
 10. Opravljanje dela preko napotnic študentskih servisov
  – Značilnosti
  – Stroški dela preko napotnic ŠS
  – Obveznosti delodajalcev
  – Možni sodni spori
 11. Delo na črno
  – Osnovne značilnosti zaposlovanja na črno
  – Možne posledice

Predviden zaključek dogodka je ob 13.00 uri.

Seminar je namenjen vsem delodajalcem, ki z izvajalci ali delavci imajo sklenjene različne pogodbe (delovršne , pogodbe o delu, avtorske pogodbe, pogodbe z različnimi samostojnimi podjetniki, angažirajo študente preko napotnic študentskega servisa, imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas…), zaposlujejo ali nameravajo zaposlovati  delavce oziroma angažirati pogodbene izvajalce.

Udeleženci bodo spoznali najpomembnejše razlike, predvsem pa zakonito in nezakonito angažiranje izvajalcev preko različnih pogodbenih oblik opravljanja dela in se s tem izognili globam, tožbam in visokim stroškom.

Predavatelj
mag. JURESRHOIJ, odvetnik in specialist za delovno in socialno pravo, strokovnjak za  reševanje delovnih sporov in kolektivnega dogovarjanja z dolgoletnimi izkušnjami ter odličen predavatelj.

Cena:
Za člane zbornice s poravnano članarino znaša participacija 20,00 EUR (DDV vštet), preostali del do polne cene krije za člane zbornica. Polna cena izobraževanja za zunanje udeležence pa je 80,00 EUR (DDV vključen).

Prijave
S  prijavnico, ki jo dostavite na OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper  ali e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ Koper odprt pri Banki Koper št. 10100 00351 70352, namen: pogodbe, Koda namena: OTHR, Sklic: 99.

 Rok prijave: petek, 21.10.2016

 Na izobraževanje so vabljeni vsi, ki jih ta tematika zanima.

 Prijavnica (PDF)