Davčni seminar z Dunjo Verbajs

Za člane OOZ Koper in ostale interesente organiziramo seminar

Napotki za izpolnitev davčnega obračuna za leto 2018 in davčne novosti po 1.1.2019,
v četrtek 7. februarja 2019 ob 9.00 uri, v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Na seminarju boste na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS – a.

Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Program:

 • Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe
 • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov in roki za predložitev FURS-u;
 • Poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila;
 • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna
 • poudarek na nepriznanih oz. delno priznanih odhodkih in prihodkih:
 • rezervacije in pasivne časovne razmejitve;
 • stroški in vpliv na davčno osnovo – amortizacija, povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočevanje), aktivne časovne razmejitve,
 • transakcije med povezanimi osebami (obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija, prikrito izplačilo dobička),
 • pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako,
 • pokrivanje izgub in pogoji;
 • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
 • Ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka;
 • Davčne novosti, ki se uporabljajo od 01.2019 naprej;
 • Odgovori na vprašanja in pisno gradivo;

Predavateljica: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Trajanje seminarja: Seminar bo trajal 4 šolske ure.

Cena: Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:  S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo: Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: davčni seminar, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Rok prijave: ponedeljek 4.2.2019 oziroma do zasedbe prostih mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Prijavnica (PDF)