Brezplačni PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI seminarji za mentorje dijakom in študentom

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tudi v letu 2019 nadaljuje z izvajanjem brezplačnih Pedagoško andragoških seminarjev za mentorje delodajalce in njihove zaposlene. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.

Seminar bo potekal 4., 5. in 11. februarja 2019 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana, Kraška ulica 6.

Prijava: Interesenti dobite prijavnico na OOZ Koper, pri Andreji Kozlovič, 05/613-90-13 ali 041/725-125. 

 Rok prijave: do zasedbe prostih mest, najkasneje do 28.01.2019.