Davčni obračun in letna poročila za leto 2016 za s. p. in pravne osebe-seminar

Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper in ostale interesente organiziramo seminar

Davčni obračun in letna poročila za leto 2016 za s. p. in pravne osebe,
v četrtek, 16. februarja 2017 ob 09.00 uri,
v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1.

 Seminar s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega obračuna za leto 2016, vključujoč vse novosti za leto 2016 – novi SRS (2016) in vpliv sprememb ZDoh -2, ZDDPO – 2 in ZDavP-2, ki se uporabljajo od 1.1.2017 naprej.

Program:

  • Pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe;
  • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji);
  • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
  • Odgovori na vprašanja in pisno gradivo;

Seminar bo trajal 4 šolske ure. Predavala bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI.

Po seminarju bo svetovalka članom OOZ Koper na razpolago za individualno svetovanje. Prijave na tel. 05/613-90-12.

Cena: Član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino plača participacijo v  višini 10,00 evrov (DDV vključen). Za zunanje udeležence je cena 50,00 evrov (DDV vključen).

Prijava: s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Plačilo: na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, namen »seminar Verbajs«, koda namena OTHR, sklic 99.

Rok prijave: 14.2.2017 oziroma do zasedbe prostih mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Prijavnica (PDF)