Zbornica podelila jubilejna priznanja za leto 2016

V petek, 25. novembra 2016 je Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, na slavnostni skupščini podelila jubilejna priznanja članom, ki v letu 2016 beležijo 10, 20, 30, 40 in 60 let opravljanja dejavnosti.

V slavnostnem nagovoru je predsednik zbornice Slavko Vižintin poudaril pomen organiziranega delovanja obrtnikov in podjetnikov.
OOZ Koper in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije svojim članom nudita številne storitve, ugodnosti in popuste, ki so vsekakor dobrodošli, a člani od zbornice danes pričakujejo več. Pričakujejo predvsem, da zbornica, kot politično neopredeljena, strokovna in reprezentativna organizacija obrti in podjetništva, sodeluje z zakonodajalcem tako, da pravočasno, kvalitetno, konstruktivno in predvsem odločno predstavlja in zagovarja predloge in zahteve svojih članov.
Mestno občino Koper in Občino Ankaran je pozval k sodelovanju pri iskanju primernega zemljišča za izgradnjo domicilnega kamionskega terminala ter k ponovni uvedbi finančnih spodbud, ki so jih obrtniki in podjetniki že imeli in bi bile v tem času še kako dobrodošle.

O koprski zbornici je povedal še, da ima nekaj manj kot 700 članov, da je v letu 2016 izstopno izjavo podalo 63 članov, v članstvo pa je vstopilo 30 novih. To kaže na to, da se je upadanje, ki je sledilo ukinitvi obveznega članstva, nekoliko umirilo. Kljub zmanjšanju prihodkov iz naslova članarine in zahvaljujoč privarčevanim sredstvom ter prihodkom, ki jih zbornica ustvari s svojo tržno dejavnostjo, danes zbornica nima takih finančnih težav, ki bi ogrožale njen obstoj.

Pobratenje med obrtniki in podjetniki iz Kopra in Buzeta

Na slavnostni skupščini sta predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Slavko Vižintin in predsednica Udruženja obrtnika Buzet, Loredana Krbavčić podpisala Listino o pobratenju. Listino o pobratenju sta predsednika podpisala z zavezo, da bomo skupaj gojili in poglabljali medsebojne stike in skupno sodelovanje ter s tem ustvarili trden partnerski odnos v znamenju prijateljstva, svobode in miru v našem obmejnem in skupnem evropskem prostoru.

Igor Božić, podpredsednik Udruženja obrtnika Buzet je spomnil na začetek prijateljskih srečanj tri desetletja nazaj, ko je bila na tem območju še Republika Jugoslavija. V Buzetu je bil takrat predsednik obrtnega združenja Klaudio Marinac. Številni koprski obrtniki, predvsem tisti, ki so opravljali proizvodne in prevozniške ter nekatere storitvene dejavnosti, so izbrali Buzet kot sedež svoje obrti, saj je takrat to mesto spadalo med nerazvite občine in je zaradi tega imelo nižje davke.
To je bil zelo ugoden čas tudi za združenje, saj so bili slovenski obrtniki, ki so se registrirali v občini Buzet, tudi obvezni člani združenja. Z razpadom Jugoslavije je Obrtno združenje Buzet izgubilo približno toliko članov kot jih ima danes, to je 260.
Kot zanimivost je povedal, da sta bila prva dva obrtnika iz področja celotne Jugoslavije, katerima je država dovolila zaposliti več kot 20 delavcev, prav slovenska obrtnika v Buzetu. To sta bila Rado Kovič, ki se je ukvarjal s predelavo plastničnih mas in Ivan Akrapovič, oče uspešnega slovenskega podjetnika Igorja Akrapoviča. Obrt gospoda Ivana Akrapoviča je prevzel vnuk, ki še danes posluje v Buzetu.

Svet prihodnosti je svet brez mej

Sergej Pinter, podpredsednik Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper pa je v svojem nagovoru povedal: „Tistega časa se spominjam iz pripovedovanja očeta, ki je bil takrat aktiven obrtnik in član Upravnega odbora Obrtnega združenja Koper, skupaj z očetom našega cenjenega župana, gospodom Brankom Popovićem – takratnim predsednikom.

V Buzetu sta 3. septembra 1987 takratna župana – v tistih časih so tej funkciji seveda nadeli malo bolj zapleten izraz – Janko Kosmina in Ivan Klarić podpisala Listino o pobratenju med Občino Koper in Občino Buzet. Kmalu za tem se je začelo tudi prijateljstvo med našo zbornico in Udruženjem obrtnika iz Buzeta. Prva priložnostna srečanja predstavnikov združenj segajo namreč v leto 1988, ko je bil predsednik koprske zbornice Dušan Milenkovič. Srečevali smo se tudi v devetdesetih letih, ko je našo zbornico vodil Vojko Valič. Prijateljstvo pa se je poglobilo v obdobju, ko je bil na čelu zbornice Vladimir Ražman. Takrat se je začelo tudi tesnejše sodelovanje, ki je bilo še posebej intenzivno med gostinci.
Poseben pečat sodelovanju in prijateljstvu med koprsko zbornico in združenjem obrtnikov iz Buzeta pa sta dala aktualna predsednika: Loredana Krbavčić, predsednica Udruženja obrtnika Buzet in Slavko Vižintin, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper. Na njuno pobudo sta oba upravna odbora soglasno sprejela sklepa, da se podpiše Listina o pobratenju.
Leta 2014, ko so vzhodno Hrvaško prizadele hude poplave, v katerih so bili uničeni številni domovi in mnoge obrtne delavnice, se je koprska zbornica pridružila Obrtnemu združenju Buzet in sodelovala v dveh humanitarnih akcijah v Hrvatski Kostajnici in v Gunji.
Naši člani se danes srečujejo na sejmih, na raznih promocijskih, izobraževalnih in drugih dogodkih. Naši gostinci so sodelovali na promocijski prireditvi Gastro okusi Istre, predstavili smo se na Obrtnem sejmu v Puli, že nekaj let sodelujemo v projektu Istra gourmet tour. Sodelovali smo tudi na Športnih igrah obrtnikov Istre v Buzetu, kjer smo skupaj s prijatelji iz Siska in Stubice ter Občine Buzet formirali skupno ekipo, ki smo jo poimenovali „Naši“.
Prijateljstvo, sodelovanje in končno tudi nove poslovne priložnosti so našega predsednika Slavka Vižintina spodbudile, da se je prostovoljno včlanil v Obrtno združenje Buzet in s tem postal tudi prvi tujec prostovoljni član Obrtnega združenja Buzet in Hrvaške obrtne zbornice.
Ob teh dogodkih smo nove prijatelje spoznali še med obrtniki iz Siska, Stubice in Slavonskega Broda.

Podpis Listine o pobratenju je korak, s katerim želita tako Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper kot Udruženje obrtnika Buzet potrditi nadaljnje sodelovanje in okrepiti razvoj odnosov med posamezniki in med gospodarskimi subjekti ter ustanovami v tem delu Evrope. Tiste Evrope, v kateri vsi narodi enakopravno sodelujemo. Tiste Evrope, kjer se regionalno povezujemo. Tiste Evrope, v katerih ne bo mej, bodečih žic in zidov.

Prav to namreč simbolizira ta podpis. Brisanje mej. Tistih mej, ki jih med ljudi postavlja politika, da se potem lahko o njih prepira, mi pa jih sploh ne potrebujemo. Predvsem pa simbolizira brisanje mej v glavah. Mej v glavah tistih, ki mislijo da lahko iz pozicije moči drugim predpisujejo, kako se bodo organizirali, delali in živeli. Ali pa tistih, ki z odklanjanjem sodelovanja želijo pokazati moč, ne da bi se zavedali, kako šibki so pravzaprav«.

Slavnostne skupščine Območne obrtno – podjetniške zbornice Koper so se udeležili: župan Mesta Buzet Siniša Žulić, podžupan Občine Ankaran Franko Železnjak, podpredsednik Obrtne zbornice Istarske županije Enrico Cernecca, častni in doživljenjski predsednik Obrtnega združenja Buzet Klaudio Marinac, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola Rajko Kodrič, predsednik Obrtne zbornice Sisačko-moslavačke županije Adolf Cvanciger, predsednica Obrtnega združenja Sisak Ivanka Čačić, predsednik Obrtnega združenja Stubica Nenad Kučiš in drugi gostje.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so dogodek finančno podprli:
Marjetici Koper d.o.o. – S.r.l.
Zavarovalnici Adriatic Slovenica
Prosperi, družbi za izterjavo d.o.o.
Banki Koper