Redno usposabljanje voznikov

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira 

Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga  v cestnem prometu za leto 2017

 v soboto 1. aprila 2017, s pričetkom ob 9.00 uri

v zeleni dvorani Obrtniškega doma v  Kopru, Staničev trg 1, Koper.

Vsebina usposabljanja:

 1. Zdravje pri delu in varovanje okolja (polovica časa)

– ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti
– načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog ali drugih snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje voznika
– psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali psihofizičnem stanju
– simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa
– vožnja motornega vozila in stres
– shema stresne situacije
– faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)
– načini tehnike in metode sproščanja za voznike
– zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev; posledice za voznike in preventivni ukrepi
– seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja v cestnem prometu iz vidika emisije hrupa, vibracij, vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak,
sevanj ter energijske varčnosti oz. učinkovitosti

 1. Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, počitkov, odmorov in uporaba tahografa (polovica časa)

– Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih
prevozih
– Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju
določene     socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št.
3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85.

 Uporaba Tahografa:

 • analogni tahograf
 • uvedba digitalnih tahografov
 • sestava digitalnega tahografa
 • zapisovanje digitalnega tahografa
 • uporaba pametnih kartic
 • obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, tahografski vložki, izpisi iz digitalnega tahografa)
 • praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različne nastavitve ob različnih dogodkih in aktivnostih
 • prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz voznikove kartice

 Pravila vožnje, odmorov in počitkov

 • vožnja
 • počitek
 • čas razpoložljivosti
 • čas pripravljenosti
 • vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki
 • sankcije na območju Republike Slovenije

OBSEG USPOSABLJANJA: 7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14.45 uri.

Cena: Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačajo participacijo v višini 10,00 evrov (DDV vključen). Za zaposlene pri članih znaša kotizacija 34,00 EUR, za vse ostale udeležence pa 40,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo:  ob prijavi na TRR OOZ št. 10100 00351 70352, namen »usposabljanje voznikov«, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave: spodnjo prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
Prijavi priložite kopijo vozniškega dovoljenja.

Rok prijave: petek, 24. marec 2017 oziroma do zasedbe prostih mest.

Usposabljanja se bodo lahko udeležili le kandidati, ki bodo prijavljeni do roka.

Prijavnica (PDF)