Brezplačno predavanje o novi gradbeni zakonodaji

Za člane sekcije gradbincev OOZ Koper organiziramo predavanje

Novosti gradbene zakonodaje po 1.6.2018 pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih
v petek, 2.2.2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani OOZ Koper

Oktobra 2017 je bila sprejeta nova gradbena zakonodaja, ki se bo pričela uporabljati 1. 6. 2018.

GRADBENI ZAKON, kot temeljni zakon s tega področja, pa tudi ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI, prinašata veliko novosti in sprememb, ki so zelo pomembne tudi za izvajalce del.

Udeleženci se boste seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja. Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil na dva nova zakona, gradbenega in posebnega – namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov, od udeležencev pri graditvi, bistvenih zahtev za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja povezana z graditvijo objektov. Novi Gradbeni zakon prinaša kar nekaj pomembnih novosti tudi za izvajalce del na gradbenih objektih, s katerimi se bodo udeleženci lahko seznanili na navedenem predavanju.

Predavatelj: Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS

Trajanje: cca 1,5 ure (2 šolski uri).

Po predstavitvi nove gradbene zakonodaje bo Tea Brajda Grosek pod sloganom DELATE ZDRAVO, DELATE VARNO?, predstavila načine zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja, ki je zelo kompleksno področje. Da bo tudi učinkovito, se mora tega zavedati vsak deležnik, ki je vključen v delovni proces, temelj pa je temeljito izdelana in opredeljena izjava o varnosti z oceno tveganja.

Cilj in poslanstvo podjetja Varteg, Tea Brajda Grosek s.p. je strokovna pomoč, poštenost do naročnikov ter skrb za zdrave in varne delovne pogoje, ki dvigujejo zadovoljstvo in produktivnost vaših zaposlenih, zmanjšujejo poškodbe ter nenazadnje tudi dvigujejo ugled vašega podjetja v širši javnosti.

Predavateljica: Tea Brajda Grosek, ki  se ukvarja s storitvami na področju varstva pri delu, požarnega varstva, varstva okolja in higiene živil

Trajanje: cca 30 minut.

Prijave:
prijavite se na tel. 05/613-90-13, 041/725-125 ali preko e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave:
sreda, 31.1.2018