Brezplačna delavnica – zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo organizira brezplačno delavnico

 ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

v torek, 27. februarja 2018 ob 11.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

  • Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

 

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

  • brezplačne informacije
  • seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
  • racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
  • učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
  • učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

PROGRAM DELAVNIC

Ob 11:00 uri:
–  Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
– Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo?
mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD

Ob 12:30 uri:
– Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava
Dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in
zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav
delovnega okolja in osebne varovalne opreme
Roman Lubec, univ. dipl. inž. str.

Delavnica se zaključi ob 14.00 uri.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmete tudi potrdilo o udeležbi.


Prijave
Prijavite se pri Andreji Kozlovič, na telefon 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma preko e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave:
ponedeljek 26.2.2017

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87, kontaktna oseba gospod Admir Babič – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.