V sporu med slovensko in koprsko Obrtno-podjetniško zbornico je zmagala območna

V oddaji Jutranjik Radia Koper dne 21.5.2018 je bila objavljena naslednja informacija:

V sporu med slovensko in koprsko Obrtno-podjetniško zbornico je zmagala območna

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo OZS na izvolitev vodstva OOZ Koper z neposrednimi volitvami. Zdaj bo moralo odločiti še v podobnem sporu med vodstvom in nekaterimi člani območne zbornice.

Okrožno državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zoper tri vodilne funkcionarje koprske območne zbornice zaradi suma zlorabe položaja ter kršitve dobrih poslovnih običajev in poslovne morale. Sum in očitki na račun vodstva koprske zbornice se vlečejo še iz leta 2015, ko so v Kopru prvič izvedli neposredne volitve predsednika, kar je sprožilo številne spore, tako na relaciji Koper- Ljubljana kot znotraj same območne zbornice. Krovna organizacija je štiri koprske člane izključila iz svojih vrst, dva pa sta medtem na višjem sodišču že dosegla svoj prav. Na Obrtno-podjetniški zbornici so ob našem preverjanju informacij o zadevi ti dve sodbi zamolčali, ali pa nanju pozabili.

Jasna Preskar: Člani koprske obrtno-podjetniške zbornice so svoje vodstvo leta 2015 prvič izbrali z neposrednimi volitvami. V Ljubljani so trdili, da skupščina kot najvišji organ zbornice takega načina izbire ni potrdila. Zahtevali so ponovitev volitev, na kar pa v Kopru niso pristali. Vztrajali so, da so bile volitve izpeljane po pravilih in da imajo pravico sami odločati o načinu volitev.

Krovna zbornica je iz svojih vrst izključila štiri uporne člane iz Kopra – tri predsednike in sekretarko, ti pa so se pritožili in spor na prvi stopnji dobili. Sledila je pritožba krovne zbornice, a je višje sodišče dve njeni pritožbi že zavrnilo. V sodbah se je opredelilo tudi do vsebinskih vprašanj in pritrdilo nižjemu sodišču, da je sprememba statuta območne zbornice, ki je uvedla neposredne volitve, veljavna in ni v nasprotju z obrtnim zakonom ali statutom OZS, medtem ko je spremenjena ureditev kvečjemu odraz demokratičnega sistema. Ker je višje sodišče razveljavilo sklep o izključitvi Slavka Vižintina iz krovne zbornice, se šteje, da mu članstvo ni prenehalo. V Ljubljani so sicer proti njemu ter predsednikoma skupščine in nadzornega odbora koprske zbornice vložili še kazensko ovadbo, ki pa je zdaj zavrnjena, in sicer z utemeljitvijo, da omenjeni funkcionarji niso tudi uradne osebe in jim posledično ni mogoče očitati kaznivega dejanja. Tožilstvo je obenem tudi preverilo, ali so bila morda storjena kakšna druga kazniva dejanja in ugotovilo, da ni bilo tako.

Razveljavitev sklepa o spremembi statuta, ki se nanaša na način volitev, so sicer zahtevali tudi nekateri koprski obrtniki. Na prvi stopnji so zmagali, ker pa so se na območni zbornici pritožili, o sporu zdaj odloča višje sodišče.

Jasna Preskar