Podaljšuje se prehodno obdobje za opravljanje dejavnosti po starem ZPIZ-1 upokojenim s.p.-jem

Včeraj, dne 17.12.2014,  so poslanci v državnem zboru sprejeli spremembe Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (71 ZA, 1 PROTI), na podlagi katerega se podaljšuje prehodno obdobje za opravljanje dejavnosti po starem ZPIZ-1 upokojenim s.p.-jem, do konca leta 2015. OZS si je za to spremembo skupaj z ZDOPS in ZDUS prizadevala že dalj časa in tudi uspela.

V prihodnjem letu bo ministrstvo pripravilo sistemsko rešitev za vse upokojence, kar je bila tudi pobuda OZS.