Najnižja osnovna plača

Glede izplačila najnižje osnove delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) vas obveščamo, da ta znaša od 1.1.2015 52% PP 2013 = 792,05 EUR, od 1.3.2015 dalje pa 52% PP2014.

Pojasnilo si lahko preberete s klikom na naslednji gumb (PDF)