Stališče Skupščine OOZ Koper v v zvezi z izključitvijo članov OOZ Koper iz članstva

Skupščina OOZ Koper se je dne 2.12.2015 seznanila z obvestili OZS o prenehanju
članstva štirih članov OOZ Koper, zaradi njihove izključitve. Skupščina je potrdila že sprejete sklepe. Stališča skupščine si lahko preberete v prilogi.

 Stališča skupščine OOZ Koper o izključitvi članov (PDF)