WEB Seminar s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega obračuna za leto 2020

OOZ Koper organizira WEB seminar za izpolnitev davčnega obračuna za leto 2020 in davčne novosti po 1. januarju 2021
v četrtek 11. februarja 2021 ob 9.00 uri.

Na seminarju bomo na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2020 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS – a.

Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Program:

 • Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe – pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov in roki za predložitev FURS-u
 • Poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila
 • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna in vpliv COVID zakonodaje na davčni obračun:
 • poudarek na nepriznanih oz. delno priznanih odhodkih in prihodkih
 • rezervacije in pasivne časovne razmejitve
 • stroški in vpliv na davčno osnovo – amortizacija (novo-amortizacija pri poslovnih najemih, povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočevanje), aktivne časovne razmejitve,
 • transakcije med povezanimi osebami (obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija, prikrito izplačilo dobička),
 • pogoji za davčne olajšave oz. spremembe pri olajšavah za investiranje – omejitev investicijskih olajšav, kdaj in kako in posebno povečanje pri odtujitvi OS,
 • pokrivanje izgub in pogoji,
 • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
 • Ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka za leto 2021;

Gradivo boste prejeli po e-pošti.

Predavala bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov. Seminar bo trajal 4 – 5 šolskih ur.

Cena:
Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV vključen).
Prijave:  S spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si ali na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper.
Plačilo:Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: davčni seminar, koda namena: OTHR, sklic: 99.
Rok prijave:
petek, 5.2.2021

Število mest je omejeno. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

WEB seminar bo potekal preko spletne aplikacije ZOOM.
Na vaš e-naslov vam bomo pravočasno posredovali vse potrebno za prijavo. Vaš e-naslov prosimo napišite čitljivo.
V primeru, da boste imeli težave pri prijavi, vam zaradi predvidenega velikega števila obiskovalcev, tehnične podpore žal ne bomo mogli ponuditi.  

Vabljeni!

Prijavnica (PDF)