Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom bo marca 2017 na OOZ Koper

Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki ga vodi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in povezuje skupaj 20 partnerjev, ter v konzorciju, ki ga vodi Šolski center Kranj in povezuje 7 partnerjev. Poleti 2016 sta konzorcija uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev do prve polovice 2021 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

Na OOZ Koper bomo tri dnevno usposabljanje organizirali 20., 21. in 27. marca 2017

Program:
Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje za kar si je OZS uspešno prizadevala.

Gradivo za udeležence:
Oba konzorcija ste pripravila enotno in izčrpno pisno gradivo, brošuro za udeležence.

Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo dostavite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest. Skupine so omejene na največ 20 udeležencev.

Prijavnica (PDF)