Pristaniške pristojbine v Luki Koper

OOZ Koper in  Avtoprevozniška zbornica Slovenije sta na Evropsko komisijo naslovila dopis s katerim opozarjata na, po njunem mnenju, nezakonitost pobiranja luške takse avtoprevoznikom za vstop na območje koprskega pristanišča. 

S tem, ko Luka Koper zaračunava pristojbino oziroma takso,  si posredno izboljšuje ekonomski položaj v odnosu do vseh drugih evropskih pristanišč, ki take pristojbine ne zaračunavajo. Po našem prepričanju je zaračunavanje v nasprotju s temeljnimi načeli EU,  predvsem načela prostega pretoka blaga in poštene medsebojne konkurence. 

Evropski komisiji v dopisu predlagamo, da zadevo vzame v reševanje, ugotovi kršitve načel EU na škodo avtoprevoznikov, ki v mednarodnem tovornem pristanišču Koper opravljajo gospodarsko dejavnost, ugotovi diskriminatorno obravnavanje avtoprevoznikov v tem pristanišču v primerjavi s sosednjimi pristanišči, ugotovi izkoriščanje monopolnega položaja upravljavca koprskega pristanišča  in državo Slovenijo opozori na kršitve ter ji naloži, da jih odpravi.

Dopis Evropski komisiji (PDF)