Prijave in obračuni  trošarin v informacijskem sistemu E-TROD

Od decembra 2014 lahko trošarinski zavezanci vlagajo prijave opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju trošarine, in vlagajo obračune trošarine preko informacijskega sistema E-TROD.

E-TROD omogoča varno in papirnemu poslovanju popolnoma enakovredno storitev v elektronskem mediju na spletu. Trošarinskim zavezancem nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

  • hitrejše in preprostejše izpolnjevanje trošarinskih obrazcev (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
  • vpogled v register zavezanca in njegove predložene obračune,
  • možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,
  • prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev,
  • brezplačna uporaba informacijskega sistema E-TROD.

V skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4, 32/2012, 94/2012, 101/2013 – ZDavNepr, 111/2013, 25/2014, Zakon o finančni upravi – ZFU, 40/2014 – ZINB, 90/2014) mora davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, predložiti davčni obračun v elektronski obliki. Globa za prekršek za primere, ko zavezanec ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, je določena v 1. točki prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem postopku, zato Finančna uprava poziva vse zavezance, ki se še ne poslužujejo elektronskega vlaganja dokumentov, da si v izogib prekršku v čim krajšem času uredijo dostop do sistema E-TROD in pričnejo z elektronskim vlaganjem obrazcev s področja trošarin.

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so dostopne na spletni strani FURS.

 

Vir: FURS