Prevozniki za ustanovitev kriznega štaba

Prevozniki za ustanovitev kriznega štaba

  1. MAREC 2020  |    Mira Črešnar

 

Prevozniki opozarjajo, da potrebujejo pravočasne informacije o razmerah v cestnem prometu, da bi lahko cestni prevoz blaga v teh kritičnih razmerah lahko nemoteno deloval. Sekcija za promet pri OZS in Sekcija za prevoz blaga pri GZS sta zato 18.3. 2020 ministra za infrastrukturo pozvali k čimprejšnji vzpostavitvi kriznega štaba, prek katerega bi prevozniki in vozniki lažje prišli do informacij.  

Cestni transport in logistika predstavljata hrbtenico oskrbe gospodarstva in prebivalstva. Na žalost ugotavljamo, da se ta hrbtenica vse bolj šibi, poudarjata sekciji. Turistični prevozi potnikov in javni potniški promet sta že omejena v svojem delovanju, sedaj pa je na udaru tudi ostali  promet. V sektorju cestnega prevoza potnikov je tako že pred časom nastala ogromna nepopravljiva škoda. »Upamo, da bo sektor cestnega prevoza blaga deloval do zadnjega, saj je nujno potrebno zagotoviti oskrbo gospodarstva in prebivalstva. Ob izvajanju prevozov se soočamo s številnimi težavami, ki bi jih vsekakor lažje premostili, če bi pridobili pravočasne informacije in bi države članice EU delovale usklajeno. Kar zadeva razmere v tujini, si pomagamo z medsebojnimi informacijami prevozniških združenj, kar zadeva sprejete ukrepe v Sloveniji, pa imamo velike težave,« razmere opisuje Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS.

Prevozniki se zavedajo, da je potrebno določene ukrepe sprejeti urgentno, zato je informiranje zanje še toliko bolj pomembno. Sektorju cestnega transporta bo zato v veliko pomoč novoustanovljeni krizni štab, v katerem bodo predstavniki ministrstva za infrastrukturo, obeh sekcij za promet, ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za notranje zadeve.

Zaradi nenehno spreminjajočih režimov prevoza, ki prevoznikom vsakodnevno otežujejo delo, sekciji predlagata, da se v sodelovanju z ostalimi državami  uvedejo EU in balkanski koridorji ter koridorji z Ukrajino, Belorusijo, Rusijo in državami na območju nekdanje Sovjetske zveze. Zaradi kaotičnih razmer pa bi bilo smotrno, da vse države enotno sprejmejo izjemo, ki dopušča odstopanja glede spoštovanja pravil časa vožnje, odmorov, počitkov. Trenutno so to po nekaterih informacijah že sprejele Španija, Avstrija in Belgija.

VIR: OZS