Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je

SPIRIT Slovenija, javna agencija spodbuja, da bi podporne institucije s področja podjetništva v okviru kontinuiranih delavnic ustvarila podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij  z namenom medsebojne podpore pri re-pozicioniranju podjetij v poslovnem okolju.

OOZ Koper želi v sodelovanju z OOZ Maribor oblikovati skupino 10 podjetnikov na območju OOZ Koper, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Ciljne skupine udeležencev so lastniki, ki razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli ali odkupi.

Za udeležence bo  organiziranih pet kontinuiranih delavnic na temo »Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je na območju OOZ Koper«.

Delavnice bodo potekale v živo  v mesecu oktobru 2023, in sicer med 9:00 in 11:00 uro na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper. Vsaka delavnica bo trajala 2 uri. Udeleženci se morajo udeležiti vseh petih delavnic.

Na delavnicah boste:

  1. pridobili znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij (kot na primer izzivi pri prevzemu podjetij ali pozicioniranju novega lastnika podjetja);
  2. spoznali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje;
  3. razmislili o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem poziconiranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;
  4. se srečali in izmenjali mnenja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva;
  5. imeli možnost izmenjave izkušenj v /mreži s kolegi podjetniki, ki imajo podobne izzive.
Delavnice s področja prenosa lastništva podjetij organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarsko, turizem in šport.

Kratka vsebina delavnice:
1. »Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja« (koliko časa je potrebno predvidevati za uspešen prenos lastništva podjetja) – Leonida Polajnar, OOZ Maribor
2.»Izzivi in pasti pri pripravi podjetja na prodajo ali prevzem« (primeri iz prakse) – Leonida Polajnar, OOZ Maribor
3. »Priprava in izvedba postopka prenosa podjetja« (postopek skozi prakso na prevzemnike) – Peter Fingušt,  Odvetniška pisarna Vindiš & Fingušt d.o.o.
4. »Načrtovanje izstopa iz mikro in malih podjetij« (kdaj naj se pričnem ukvarjati z vprašanjem nasledstva oz. izstopom iz podjetja?) –  Mateja Ahej, Mateja Ahej s.p., izobraževanje in druge storitve
5.»Finančni in davčni vidik pri prenosu lastništva« (kako pomembna sta finančni in davčni vidik) – Mateja Ahej, Mateja Ahej s.p., izobraževanje in druge storitve

Rok za prijavo:  petek, 6. oktobra 2023 na spletni strani OZS.

Dodatne informacije:  OOZ Koper, Andreja Kozlovič,  M: 041 725 125, E: andreja.kozlovic@ozs.si, OOZ Maribor, Marjana Savić Krajnc, E: marjana.savic@ozs.si , T: 041 666 642.