Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015

.