Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015.

Zapisnik prekinjene 8. redne seje skupščine OOZ Koper z dne 26.3.2015.

.