STEKLAR, Slavko Vižintin – sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva

.