Priloga 9 Obvestilo (odločba) Upravnega odbora OZS z dne 20.1.2015 v zvezi s sklepom z dne 19.1.2015

.