Priloga 8 Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014.

Priloga 8 Druga vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta OOZ Koper z dne 19.12.2014.

.