Priloga 7 Predlog sklepa direktorja OZS in vodje pravne službe OZS Upravnemu odboru OZS o zavrnitvi soglasja k spremembam statuta OOZ Koper

.